L’Ajuntament de Manresa ha mobilitzat fins ara un milió d’euros per finançar diverses mesures per fer front a la crisi generada pel Covid 19. El consistori ha alliberat aquests recursos de diverses partides del pressupost amb l’objectiu de disposar de fons per finançar mesures de caire social i econòmic que anirà implementant.

Les actuacions que inicialment es finançaran amb aquest milió d’euros per l'emergència del coronavirus aniran orientades a garantir les prestacions socials, impulsar l’activitat econòmica i comercial, flexibilitzar les mesures fiscals, fomentar l’ocupació i mantenir el compromís de l’Ajuntament amb els autònoms i les empreses proveïdores.

En l’àmbit social, s’activaran mesures de suport a les persones en dificultats, amb especial atenció a les persones aturades, la infància i les persones grans; i atenció a famílies més vulnerables, entre altres.

Per aconseguir aquests recursos que es destinaran a lluitar contra els efectes de la crisi, s’utilitzaran fons destinats inicialment a partides diverses, com el fons de contingències, la part del superàvit del 2019 que es pugui utilitzar en base a la normativa del govern de l’estat, estalvis generats del capítol dels sous del personal de l’Ajuntament i a l’entorn de 300.000 euros que l’Ajuntament deixarà de gastar per la suspensió d’activitats previstes de diverses àrees.

L’equip de govern ha comunicat als grups de l’oposició aquesta primera mobilització de recursos. El seu destí final es concretarà després del treball conjunt que s’està duent a terme tant amb tots els grups municipals com també amb els diversos agents socials i econòmics amb qui aquests dies s’està tenint reunions de treball.