Tornar a la normalitat. A la quotidianitat d'abans de la irrupció del coronavirus. És el que la majoria desitja. No podrà ser. Però s'hi pensa. La Fundació Althaia de Manresa, per exemple, està en plena desescalada, que es diu ara. És a dir, un cop passat el punt àlgid de la infecció durant el qual van arribar a tenir ingressats més de 300 pacients amb Covid-19 i sospitosos de patir el virus, ha començat a habilitar espais nets de coronavirus per poder atendre altres pacients. A partir de dilluns ja ha programat la represa de les activitats hospitalàries habituals. «Amb molta, molta prudència», alerta la directora d'Infermeria, Assumpta Prat, «perquè tenim molt clar que la coexistència amb pacients Covid la tindrem, potser, per sempre».

Per aquest mateix motiu, perquè es vol recuperar certa normalitat i perquè s'han d'atendre també pacients amb altres afeccions, a Althaia s'ha dut a terme els dar-rers dies tasques de neteja de zones que han acollit pacients amb coronavirus per reciclar-les en espais nets. «No és fàcil», explica Prat a Regió7, tenint en compte que pràcticament tot Sant Joan de Déu, a més a més d'unitats de la Clínica de Sant Josep i el Centre Hospitalari, es va adaptar per atendre «l'allau tan intensa de gent que teníem per coronavirus. Embrutar, entre cometes, l'hospital es va fer a corre-cuita. Netejar té la seva complexitat».

És el que s'ha anat fent els dar-rers dies «seguint uns protocols amb personal d'infraestructures, neteja, la comissió d'infeccions i responsables dels diferents serveis assistencials».

Per fer-ho l'hospital s'ha dividit en tres zones en funció del tipus de pacient que ha atès: de risc baix, mitjà i alt. La de risc baix són àrees bàsicament de trànsit, de pas o de consultes externes. La de risc mitjà, allà on s'han dut a terme «tècniques controlades». I la de risc alt és on s'han atès crítics.

«Netejar això no es fa ni en un, ni en dos ni en tres dies», comenta Prat. «Primer s'ha de retirar tot el material, que s'ha de posar en quarantena. Després hi entra neteja, i després manteniment per revisar filtres i sistemes de ventilació. Torna a entrar-hi neteja, es torna a omplir i es torna a netejar». A les zones d'alt risc tota aquesta operació pot arribar a suposar entre 15 i 20 dies.

Per dur a terme la transició s'han habilitat espais que s'anomenen unitats intermèdies. Són habitacions per a pacients que un cop s'han visitat tenen una alta probabilitat de no patir la Covid-19. «Això no és fàcil, perquè sabem que hi ha un percentatge de falsos negatius, però ens ajuda, fent una bona valoració clínica, consignar els llocs on han d'anar».

A Sant Joan de Déu es mantindran els diferents circuits, com per exemple a Urgències, i línies d'atenció que es van habilitar a l'inici de l'emergència sanitària per atendre pacients amb coronavirus i pacients sense. «Ho estem protocol·litzant», comenta.