Amb l'objectiu de facilitar el seguiment en línia del darrer trimestre del curs escolar 2019-20 de l'alumnat de les escoles i instituts de la ciutat, l'Ajuntament de Manresa ha facilitat fins ara 97 connexions a Internet i 23 ordinadors o tauletes mòbils a famílies pertanyents a col·lectius vulnerables. El tercer trimestre, les classes a tots els centres seran virtuals amb motiu de la crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus.

El material se cedeix directament a les famílies un cop els centres educatius, que coneixen la situació dels seus alumnes i famílies, han determinat l'alumnat a qui cal fer arribar aquesta connectivitat. S'adreça, per tant, especialment als col·lectius més vulnerables, els quals no poden assegurar una continuïtat en les tasques d'aprenentatge per manca de dispositius electrònics o bé pel fet de no disposar de connectivitat a Internet.

Aquesta iniciativa municipal s'emmarca en la línia d'accions d'equitat educativa i pretén treballar per reduir les desigualtats i garantir, en la mesura del possible, que tots els alumnes tinguin les mateixes oportunitats d'aprenentatge, especialment aquells col·lectius més vulnerables.

En coordinació amb Educació

El repartiment de connectivitats s'ha realitzat en coordinació amb el departament d'Educació de la Generalitat. Concretament, és acció complementària a la impulsada per la conselleria, que consisteix a dotar de connectivitats alumnat de cursos de fi d'etapa (6è de primària, 4t ESO i 2n de Batxillerat i 2n de cicles formatius). La intervenció de l'Ajuntament, per tant, ha complementat la dotació de la Generalitat, i ha cobert aquells casos de fi d'etapa que per motius diversos han quedat sense la connectivitat del departament. Tot i així, la iniciativa també ha permès arribar a alumnat de cursos inferiors.

Al llarg d'aquesta setmana i la que ve es continuarà fent el repartiment, que no es dona per finalitzat, amb l'objectiu d'afinar i detectar si encara queden alumnes exclosos de poder seguir el curs en línia. En aquest sentit, s'està treballant amb la xarxa d'entitats socials de la ciutat.

En aquest tercer trimestre telemàtic, el departament d'Educació demana que les activitats proposades siguin «competencials i personalitzades», que siguin «setmanals» i no repetitives. Però especialment prioritza donar «suport emocional» als alumnes.