Durant les properes setmanes el CAE posa en marxa una àmplia programació d'activitats formatives en modalitat on-line que es durà a terme entre els mesos de maig, juny i juliol. Es tracta de 9 cursos amb durades d'entre les 10 i les 30 hores cadascun en els àmbits de la formació per a la intervenció educativa, la gestió associativa i la formació personal. Tots els cursos es duran a terme a través de la plataforma de formació on-line del CAE i incorporaran altres modalitats formatives, com ara sessions grupals virtuals, utilització d'aplicacions de treball cooperatiu, etc.

En l'àmbit de la intervenció educativa hi ha dos cursos: «Atenció a la diversitat: dislèxia» i «Disseny de programacions didàctiques per a formadors/es». La formació personal és l'àmbit on hi ha més cursos programats, amb 4 propostes: JEines de comunicació per a intervencions públiques» amb Enric Bastardas; «Lideratge d'equips» amb Xavier Garcia i «Gestió de l'estrès» i «Habilitats de comunicació» amb Xavier Palou. També s'ofereix un curs d'«Obligacions legals de les associacions», un de «Reciclatge en primers auxilis» i un de «Manipulació d'Aliments».

Es pot ampliar la informació concreta de cada curs (dates, continguts...) al web del CAE i des d'allà també es poden fer les inscripcions. També es previst que en els propers dies es pugui confirmar la programació de cursos de monitor/a d'activitats de lleure en format online.

Tots els cursos són gratuïts i s'adrecen a persones treballadores, tot i que amb l'actual situació d'excepcionalitat, es flexibilitza molt la participació de persones en situació d'atur. Aquestes accions venen finançades pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya a través dels plans sectorials i transversals de formació professional per a l'ocupació i compten amb la col·laboració de la Fundació Atlas i de Quiràlia, dos centres de formació del territori de la Catalunya Central.

El periple de la formació presencial

Una de les moltes conseqüències que la Còvid-19 ha tingut al CAE va ser l'aturada de tota la formació presencial que s'impartia des de l'entitat. En un primer instant, les diferents administracions que donen reconeixement a aquestes formacions (Direcció General de Joventut, Servei d'Ocupació de Catalunya, Consorci de Formació Contínua de Catalunya i Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària) varen permetre la finalització dels cursos que ja estaven iniciats a través d'alternatives no presencials com ara plataformes de formació, sessions virtuals, activitats a distància, etc. Un cop vist, però, l'ampli abast temporal de l'afectació de la pandèmia, aquestes administracions han fet un segon pas, consistent en autoritzar l'inici de nous cursos en modalitat on-line una vegada aprovades les propostes d'adaptació presentades pels centres formatius, un tràmit que el CAE ja ha superat.