A Manresa hi ha concedides 120 llicències per poder tenir terrassa, una xifra que podria augmentar de manera considerable quan es posi en marxa la fase 1 del pla de desconfinament de la crisi per la Covid-19. Aquesta fase preveu el retorn progressiu de clients a bars i restaurants i l'autorització de la instal·lació de terrasses a la via pública. Per donar suport al sector, l'Ajuntament de Manresa aplicarà des del primer dia un seguit de mesures. Destaca la bonificació del 50% de la taxa, la possibilitat d'ampliar l'espai per poder garantir la distància de seguretat exigible -inclosa l'ocupació d'espais d'aparcament en calçada, si cal- i la simplificació dels tràmits.

D'entrada, el govern municipal modificarà l'Ordenança Fiscal que regula les terrasses per establir una bonificació del 50% en la taxa fixades per les ocupacions a la via pública, fins al 31 de desembre del 2020. A més, el pagament de la taxa no s'haurà d'efectuar abans de començar l'ocupació, com fins ara, sinó que es practicarà la liquidació amb posterioritat, en funció de les taules que hagin col·locat al llarg del període. Als establiments que ja havien pagat la taxa de terrasses d'aquesta temporada se'ls retornarà la part proporcional pels dies que han hagut d'estar tancats.

Menys taules i més espai

Mentre durin les limitacions que fixa el pla de confinament, es podrà autoritzar el 50% de les taules permeses en anys anteriors. Per tal de compensar la pèrdua de taules i sempre que l'espai ho permeti, es podrà ampliar la superfície ocupada per la terrassa, preferentment de manera longitudinal (llevat dels casos en què la terrassa sigui en una plaça), i sempre es garantirà la separació de seguretat (mantenir una distància mínima entre taules o grups de taules d'un mínim de 2 metres.). L'ampliació de l'espai no podrà perjudicar el pas dels vianants. S 'estudiaran totes les propostes, cas per cas, tant les formulades pels establiments que ja tenen autoritzades terrasses, com per aquells que en vulguin instal·lar per primer cop.

Quan l'ocupació de vorera no sigui possible, es podrà fer la instal·lació de la terrassa en espais d'aparcament en calçada. Per garantir-hi la seguretat, s'haurà de separar o delimitar amb torretes o jardineres (degudament senyalitzades i en tot moment visibles pels vehicles). Igualment, és permetrà la instal·lació de models de para-sols diferents i amb la condició que tinguin peu propi i no s'ancorin al paviment. Caldrà garantir, en tot moment, la circulació dels serveis d'emergència (de 3,5 a 4 metres).

Les mesures no inclouen cap modificació pel que fa a l'horari de l'activitat a les terrasses. L'horari general és de les 8 del matí a les 12 de la nit tots els dies de la setmana, i es pot perllongar 60 minuts els divendres, els dissabtes i vigílies de festius (i fins a 2/4 de 2 de la matinada entre els dies 23 de juny i 11 de setembre).

Les sol·licituds per instal·lar la terrassa es formularan de manera telemàtica i, puntualment (només per a aquells que no puguin fer-ho telemàticament), de manera presencial a les oficines de la Policia Local (a la Florinda). No es tramitaran amb aquest sistema les sol·licituds per terrasses de nova implantació i aquelles que impliquin ocupació de calçada, que requereixen un informe tècnic previ. A la pàgina web de l'Ajuntament de Manresa es podrà trobar tota la informació referent a aquest tràmit.

Deu persones màxim

Les reunions a les terrasses seran d'un màxim de deu persones, respectant la distància mínima de seguretat entre persones (1,5 a 2 m), llevat de les persones que conviuen juntes. A banda, caldrà seguir tot un paquet de mesures higièniques, com la neteja i desinfecció del mobiliari de la terrassa entre un client i un altre.