El bisbat ha difòs les normes higièniques per fer missa amb presència de fidels. A més de la mascareta, la desinfecció amb gel a l'entrada i de mantenir les distàncies, durant la celebració el gest de donar la pau es pot ometre o substituir per un altre evitant el contacte directe. S'ha de rebre la comunió amb la mà i sense dir «Amén» en resposta al mossèn. Aquest diàleg es farà abans de manera comunitària. No hi haurà fulls de cants ni cap element per passar de mà en mà i la cistella de la col·lecta serà a la sortida.