L'ascensor de la plaça Major es va estrenar el 20 d'abril de 2018 amb l'objectiu de facilitar la mobilitat i salvar el desnivell d'11 metres entre l'esmentada plaça i el carrer de Santa Llúcia. Dos anys després de la seva posada en marxa ha fet un total de 518.372 viatges. Tenint en compte que el valor que es fa servir per calcular el nombre d'usuaris per viatge és d'1,5 persones, ha donat servei a 777.558 usuaris.

El primer any de funcionament es van realitzar 242.921 viatges, amb un total de 364.391 usuaris i una mitjana de 998 viatgers diaris. Aquest segon any el nombre de viatges s'ha incrementat fins a 275.451 viatges, que han donat servei a 413.176 usuaris, amb una mitjana de 1.131 viatges diaris.

Així doncs, en dos anys la mitjana de viatges que realitza cada dia l'ascensor és de 710, que transporta una mitjana de 1.065 persones.

L'ascensor funciona cada dia de la setmana, de les 6 del matí a les 12 de la nit, un horari que alguna ocasió s'amplia amb motiu d'activitats excepcionals. Actualment, com a mesura de prevenció per a la propagació de la Covid-19, es recomana fer viatges una sola persona (llevat de casos de menors o persones amb dependència.

Millora de la connectivitat entre barris al Centre Històric

Les obres van tenir un pressupost de 176.648 euros, dels quals 125.000 van ser aportats per la Criteria Caixa a través del conveni de la Fàbrica Nova i els més de 51.000 restants provenien del fons FEDER. Els treballs van consistit a instal·lar l'ascensor i condicionar l'espai exterior, ampliar l'accés des de la plaça Major, fer la marquesina i instal·lar senyalització informativa.

La instal·lació es va fer al número 9 del carrer de Santa Llúcia. Per la part superior, l'ascensor desemboca sobre el carrer del Balç, en un solar de titularitat municipal, que dona a la plaça Major. L'actuació també va incloure l'execució d'un itinerari de vianants que connecta l'ascensor amb la plaça Major, tot generant un pas que actua de mirador, amb vistes a la a la basílica de la Seu i altres punts d'interès de la ciutat.

Per dur a terme les obres, es va enderrocar l'escala interior de l'edifici de propietat municipal del carrer Santa Llúcia, per deixar un espai adequat per al buc de l'ascensor, adaptat a persones amb mobilitat reduïda i amb doble embarcament a 180º. Per tal de fer més visible el caràcter públic de l'ascensor, les portes són de vidre.

La construcció de l'ascensor ara fa dons anys es va inscriure en el conjunt de projectes per dignificar aquest punt del Centre Històric i millorar la connectivitat entre els barris de les Escodines, Vic-Remei i Barri Antic, a banda i banda del torrent de Sant Ignasi. En aquest àmbit, s'ha de recordar que el mateix any 2018 també es va inaugurar el nou ascensor públic en el marc de les obres d'ampliació de la Residència de Sant Andreu, que salva el desnivell dels carrers del Remei de Dalt i Remei de Baix. En aquest cas, el cost de l'ascensor ha anat a càrrec de la Fundació Sant Andreu Salut i l'Ajuntament es fa càrrec del seu manteniment. Aquesta instal·lació funciona també cada dia entre les 7 del matí i les 11 de la nit. La Fundació s'encarrega d'obrir i de tancar l'ascensor i la servitud de pas.

Amb el mateix objectiu de millorar la connectivitat entre Escodines, Barri Antic i Vic-Remei, recentment s'han enllestit les obres de reurbanització de la Baixada dels Drets, al carrer Vidal i Barraquer i la part sud de la Via Sant Ignasi. Així mateix, en aquests moments estan en marxa els treballs d'urbanització de la Via Sant Ignasi, plaça del Remei i l'avinguda Bertrand i Serra