La regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement, Cristina Cruz, va intervenir per dir que desconeixia que hi hagués hagut aquest debat dintre de la comissió informativa i va oferir una trobada monogràfica per tractar un tema complex.

Va explicar que de plans d'ocupació n'hi ha de diferents i dels que té el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), per exemple, «en aquesta línia en concret venen molt marcats». A més, els candidats venen derivats pel mateix SOC i per cada lloc a cobrir donen tres possibles opcions.

En els plans d'ocupació de la Diputació es pot incidir més en la selecció i «es pot explicar molt clarament quins són els requisits i són transparents».

Cruz va dir que «desconeixia el que diu la interventora que no havia rebut la informació. M'interessaré pel tema i el seguiré tal com es mereix» per tal de poder, tot seguit, compartir la informació amb la resta de representants dels grups.