Els objectes voluminosos no s'han de deixar al carrer, com mostra la imatge del xamfrà de la carretera de Santpedor amb Bernat de Cabrera. El servei concertat de recollida d'objectes voluminosos funciona des del 18 de maig. La concertació es fa a través del 010, per tal de concretar el dia i com s'han de deixar. Els objectes seran recollits al carrer, i cal no deixar-los recolzats als contenidors. També es va reprendre el servei de deixalleria fixa i mòbils.