L'ascensor que connecta la plaça Major de Manresa amb el carrer de Santa Llúcia es va estrenar el 20 d'abril del 2018. Dos anys després de la seva posada en marxa el fan servir una mitjana de 1.131 usuaris diaris per salvar el desnivell existent d'11 metres.

Fins ara, l'ascensor ha fet més de 518.370 viatges. Tenint en compte que el valor que es fa servir per calcular el nombre d'usuaris per viatge és d'1,5 persones, aquest equipament ha donat servei a 777.558 usuaris.

El primer any de funcionament es van fer 242.921 viatges, amb un total de 364.391 usuaris, amb una mitjana de 998 viatgers diaris. Aquest segon any el nombre de viatges s'ha incrementat fins a 275.451 viatges, que han donat servei a 413.176 usuaris, amb una mitjana de 1.131 viatgers diaris.

Menys ús per la Covid-19

L'ascensor funciona cada dia de la setmana, de les 6 del matí a les 12 de la nit, un horari que alguna vegada s'amplia per activitats excepcionals. Actualment, com a mesura de prevenció per la propagació de la Covid-19, es recomana que els viatges els faci una sola persona llevat de casos de menors o persones amb dependència.

Les obres van tenir un pressupost de 176.648 euros, dels quals 125.000 van ser aportats per Criteria Caixa a través del conveni de la Fàbrica Nova i els més de 51.000 restants provenien del fons Feder.

Els treballs van consistit a instal·lar l'ascensor i condicionar l'espai exterior, ampliar l'accés des de la plaça Major, fer la marquesina i instal·lar senyalització informativa.

La instal·lació es va fer al número 9 del carrer de Santa Llúcia. Per la part superior, l'ascensor desemboca sobre el carrer del Balç, en un solar de titularitat municipal, que dona a la plaça Major.

L'actuació també va incloure l'execució d'un itinerari de vianants que connecta l'ascensor amb la plaça Major, i genera un pas que actua de mirador, amb vistes a la a la basílica de la Seu i altres punts d'interès de la ciutat.

Per fer les obres, es va enderrocar l'escala interior de l'edifici de propietat municipal del carrer Santa Llúcia, per deixar un espai adequat per al buc de l'ascensor, adaptat a persones amb mobilitat reduïda i amb doble embarcament a 180º. Per tal de fer més visible el caràcter públic de l'ascensor, les portes són de vidre.

La construcció de l'ascensor s'emmarca en el conjunt de projectes per dignificar aquest punt del Centre Històric.