El bar Renacer del carrer de Sant Cristòfol de Manresa, juntament amb L'Arc, a carrer de les Campanes, són dos dels 19 establiments de Manresa que han demanat llicència per tenir terrassa que han vist com aquesta setmana l'Ajuntament els la concedia per fi. El bar Renacer la va posar en marxa ahir al carrer de Sant Joan d'en Coll, i L'Arc ho farà avui a la plaça d'Icària, tot i que ahir ja va col·locar les taules i cadires. En total, fins ahir, 91 dels 120 negocis que tenien terrassa la temporada passada (d'octubre a març) l'han renovat per a la nova temporada (fins al setembre) i, com dèiem a l'inici, 19 que no en tenien han sol·licitat la llicència.

Segons informació facilitada ahir pel consistori, de les 91 renovacions d'establiments que ja van tenir terrassa d'octubre a març, n'hi ha 43 concedides i comprovades; 27 concedides pendents de comprovar perquè els locals estan tancats amb la previsió que obrin dilluns vinent; 13 concedides i pendents de comprovar perquè es van entrar ahir mateix; 2 concedides i que resten pendents d'una segona comprovació perquè hi ha hagut alguna incidència en la primera comprovació; 5 que a més a més sol·liciten una ampliació del nombre d'elements, que no es tramitaran fins a la fase 2 (no s'especifica per què), i 1 renovació que no es pot resoldre perquè té deutes relacionats amb l'activitat pendents de pagament i dels quals ja ha estat avisada la propietat responsable.

Pel que fa a les 19 noves implatacions que han sol·licitat posar taules i cadires al carrer, que a la fase 1 és una manera que tenen bars, cafeteries i restaurants de treballar, 12 ja han estat concedides i les 7 restants estan pendents de l'informe tècnic necessari per obtenir el permís municipal.

139 si es demanen i donen totes

Dels negocis que podrien renovar la llicència de la temporada anterior encara en resten 29 que la poden demanar o no. En el supòsit que tots en sol·licitin la renovació i que se'ls concedeixi i que també es doni finalment als 110 que ja l'han demanat, vol dir que Manresa tindrà aquesta temporada d'estiu 139 terrasses al carrer, una xifra que quedarà per sota de la de l'estiu passat, amb 143; va ser la segona més alta en 12 any, només superada per la del 2017, amb 153.

Per donar un cop de mà als negocis, la taxa per tenir terrassa a Manresa s'ha rebaixat a la meitat.