Dues investigadores de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya han elaborat per primera vegada un estudi que analitza el valor social de la institució a Osona i al Bages i determina que l'impacte és de 64 MEUR. La xifra, segons les professores Elisenda Tarrats i Núria Arimany, és 9,5 vegades més alta que els recursos públics que es van rebre en el curs 2017-2018. Els àmbits on la universitat gaudeix de més incidència són en la formació de professionals qualificats (69%), investigació (15%) i impacte urbanístic i dinamització del territori (13%). El rector, Josep-Eladi Baños, confia que aquest exercici de transparència els serveixi per millorar el finançament públic que cada any rep el centre i que ara s'està negociant.

L'anàlisi del valor social de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) en el curs 2017-2018 revela que el centre va generar un impacte de 64,2 MEUR. Les investigadores i professores encarregades d'elaborar l'informe, Elisenda Tarrats i Núria Arimany, han explicat que la xifra surt dels valors conjunts i dels valors compartits sense duplicar de l'impacte directe (37,3 MEUR), l'impacte indirecte (7,4 MEUR) i el valor social específic (51,7). Si del resultat total es té en compte que el finançament públic gira al voltant dels 6,7 MEUR, el valor net acaba restant 57,5 MEUR.

Sobre les lectures dels resultats a què condueix l'estudi, Arimany ha destacat que el valor social de la UVic-UCC, de 64,2 MEUR, se situa 9,5 vegades per sobre de les subvencions que es van rebre en el curs 2017-2018. La xifra també és 3,3 vegades superior als fons propis del centre (19,6 MEUR) i 1,3 vegades superior als ingressos (50,3 MEUR). D'altra banda, l'estudi també posa sobre la taula que el retorn de la UVic-UCC a l'administració és més del doble de les subvencions que es reben. Dels 6,7 MEUR rebuts, el retorn se situa als 17,1 MEUR. Segons les investigadores, les xifres "avalen" la gestió econòmica i social del centre i justifiquen les aportacions de l'administració.

Per elaborar l'estudi, s'han dut a terme una cinquantena d'entrevistes en profunditat a representants dels grups d'interès que s'han identificat al territori i la realització d'anàlisis d'altres tipus. En concret, els grups analitzats han estat els estudiants, antics alumnes, famílies dels estudiants, personal docent i investigador, personal d'administració i serveis, administracions públiques, institucions de la UVic-UCC, institucions i entitats socials, empreses i entorn social.

D'aquí, s'han establert set categories per valorar l'impacte de cada grup amb diferents variables que es poden quantificar, valorar i monetitzar. A trets generals són la formació de professionals qualificats, la formació de ciutadans compromesos i participatius, la investigació, la transferència de coneixement, els beneficis per a la comunitat universitària, el suport al progrés de la societat i l'impacte urbanístic i la dinamització del territori.

Segons el pes que va obtenir cada grup d'interès, les investigadores han establert l'ordre en què es distribueix el valor de la institució. D'aquesta manera, s'ha determinat que la formació de professionals qualificats té un pes quantitatiu del 69%, mentre que la investigació obté un 15% i l'impacte urbanística i dinamització del territori representen el 13%. Els grups que no arriben ni a l'1% són el de formació de ciutadans compromesos, beneficis per a la comunitat i suport al progrés de la societat.

Arimany i Tarrats han explicat que l'objectiu de l'estudi va encaminat a identificar "tendències" i es tornarà a repetir d'aquí uns cursos. Pel que fa al pes que tenen els dos territoris analitzats, Osona i el Bages, les entrevistes corresponents a Osona representen el 80%, mentre que les del Bages responen al 20%.

Per l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, amb aquest exercici "es demostra l'aportació que fa la UVic-UCC al coneixement" i també el fet que sigui una font de generació d'oportunitats i riquesa pel territori on s'emmarca. Erra també ha assenyalat que les dades demostren la consolidació del centre com una institució que és capaç de "multiplicar" l'impacte que generen els seus recursos. De la seva banda, el rector ha destacat que l'informe justifica el paper "important" que desenvolupa la universitat pel territori i també permetrà millorar la gestió interna de la UVic-UCC i la seva relació amb els diferents grups d'interès amb qui interactua.