La majoria de vianants que circulen pels carrers de Manresa porten mascareta. Es veu a simple vista. Però, és una majoria aclaparadora o esquifida? La mascareta s'ha convertit en una protecció d'ús general? Per donar una resposta a aquestes preguntes que no es basi només en les sensacions aquest diari ha sortit al carrer a comptar mascaretes. La conclusió és que la protecció és àmpliament majoritària, però és lluny de ser unànime.

Els experts en el sistema cognitiu humà han demostrat que, quan observem la realitat, no arribem a conclusions neutrals, encara que ho intentem. És conegut que les dones embarassades veuen moltes embarassades quan surten al carrer, com si de cop i volta la fertilitat del país s'hagués disparat. En realitat, és un fenomen propi de la percepció humana, que filtra el que arriba a la consciència. Amb les mascaretes passa el mateix.

L'única manera de transcendir les limitacions dels nostres sentits és buscar dades palpables. En aquest cas, la manera de sortir de dubtes és anar al carrer i comptar.

L'exercici que ha fet Regió7 permet conèixer l'ús de la mascareta més enllà de la simple percepció i limitar l'amplitud del seu ús. Tanmateix, no és un experiment amb fonament estadístic i, per tant, no es pot considerar concloent ni se'n poden treure conclusions afinades. La conclusió que se'n pot obtenir és que entorn d'una quarta part de la població que es mou per Manresa no es posa mascareta per anar pel carrer, i tres quartes parts, sí. Qui tingués una sensació diferent segurament s'equivoca.

Per tal de comptabilitzar varietat de públics i de situacions, el recompte de 400 persones s'ha fet en quatre llocs diferents en dies diferents. El resultat és de 117 contra 283. Convertit a un total de cent, serien 29 contra 71. És a dir, una mica més d'una quarta part desprotegits i entorn de tres quartes parts amb mascareta. L'observació va permetre constatar que les persones grans en porten de forma molt més majoritària que els joves. L'exercici va començar dilluns passat, dia 25, el primer dia en què estava en vigor l'obligatorietat de portar màscara pel carrer sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat. Aquell dia es van fer dos recomptes, un al primer tram del Passeig i un altre a la part baixa del carrer Barcelona. L'endemà es va fer una altra observació al xamfrà de la carretera de Cardona amb el carrer del Bruc, i ahir, una altra a davant de l'edifici de can Jorba.

Es va considerar que portava mascareta tothom qui se l'hagués posada, inclosos els qui la portaven abaixada a la barbeta; no es va comptabilitzar qui la duia penjada de l'orella o a la mà.

Cal recordar que els qui no en portaven, si estaven a una distància suficient dels altres vianants, actuaven correctament.