La xifra de desnonaments ordenats pels jutjats de Manresa durant el 2019 va caure a la xifra més baixa des d'almenys l'any 2013, que és quan comença la sèrie històrica que recull aquestes dades. En concret, durant el 2019, al partit judicial de Manresa es van ordenar 377 desnonaments, dels quals 97 van correspondre a execucions hipotecàries i 262 a desnonaments per impagament de lloguers.

En el cas de Manresa, els desnonaments ordenats durant l'any passat suposen un descens del 16,41% respecte dels que es van produir el 2018, impulsat principalment per la reducció de desnonaments motivats per impagament de la hipoteca.

Al conjunt de la Catalunya Central es va registrar la tercera xifra més baixa de tot el període amb un total de 885 desnonaments, tot i que es tracta d'una xifra notablement més baixa que la del 2018 quan els jutjats van obligar a més de 1.000 famílies a abandonar el seu habitatge, ja fos per temes relacionats amb impagaments d'hipoteca o de lloguers.

Tal com passa a Manresa, al conjunt de la Catalunya Central, la majoria d'ordres de desnonaments es produeixen per impagament del lloguer, amb un total de 601, gairebé el triple dels desnonaments motivats per impagament de la hipoteca. De fet, des de l'inici de la sèrie, al conjunt de la Catalunya Central hi ha hagut una evolució descendent, any rere any, amb l'única excepció entre el 2017 i 2018, de la xifra d'execucions hipotecàries. En canvi, els desnonaments per impagament de lloguers mostren una evolució més irregular, amb diferents alts i baixos al llarg dels anys.

Tal com va passar a Manresa, l'any passat al partit judicial d'Igualada també es va dictar la xifra més baixa de desnonaments des del 2013. En concret, els jutjats igualadins van ordenar 135 desnonaments, dels quals 42 per impagament d'hipoteca i la resta, 86, van correspondre a impagaments de lloguer. En comparació amb el 2018, el total de desnonaments dictats a Igualada va tenir un descens del 26,34%, mentre que en comparació amb el 2013, la davallada supera el 30%.

Als jutjats de Berga, en canvi, els 34 desnonaments dictats durant l'any passat -amb un descens del 34% respecte del 2018- no suposen el mínim històric, ja que són més que els 23 que es van portar a terme el 2015 i que els 31 que es van ordenar tant el 2013 com el 2016.

Als jutjats de Martorell, en canvi, la xifra es va mantenir en 175 desnonaments, justament la mateixa que l'any anterior i molt similar a la de tota la sèrie històrica, que té el seu màxim el 2013 en 180 i el seu mínim en 166. Tot i això, també s'hi observa la tendència a la baixa dels desnonaments per temes hipotecaris, que amb 47 són la xifra més baixa de tota la sèrie històrica en aquest partit judicial.

En aquest moment, i des de l'inici de la declaració de l'estat d'alarma, els jutjats no dicten ordres de desnonament ja que no són considerats un dels serveis essencials de l'administració de Justícia.