El termini de llicències, al·legacions, requeriments, recursos o el pagament de multes s'ha reprès aquest dilluns, 1 de juny, en l'estat en què es trobava just abans de la suspensió.

També s'han reprès els processos de selecció de personal. Pel que fa als tributs municipals, cal tenir en compte l'ampliació de terminis que ja va aprovar l'Ajuntament de Manresa per donar més flexibilitat a la ciutadania.

El darrer reial decret que pror-rogava l'estat d'alarma va deixar sense efecte la suspensió de terminis i processos administratius que havien quedat congelats amb el seu inici. S'han reprès de manera automàtica des de dilluns d'aquesta setmana a partir de l'estat en què es trobaven just abans de la suspensió i pel termini restant.

Processos administratius

Això vol dir que si el 14 de març -dia en què es va decretar l'estat d'alarma- a una persona li quedaven 10 dies per pagar una multa, a comptar des de dilluns tindrà aquests mateixos 10 dies, a comptar a partir de l'1 de juny, per fer-la efectiva.

Noves dates

També s'han reprès els processos de selecció de personal que quan es va decretar l'estat d'alarma estaven en tràmit i van haver de quedar congelats. Aquestes convocatòries s'aniran realitzant a partir del mes de juny, sempre garantint totes les precaucions sanitàries.

Pel que fa al pagament de taxes i impostos, caldrà tenir en compte el nou calendari del contribuent.