L'Ajuntament de Manresa està ampliant el programa d'ajudes individualitzades perquè els criteris relacionats amb la covid-19 també puntuïn. La partida era de 253.874 euros i s'augmenta de moment amb 200.000 euros més.

L'objectiu és que qui ho necessiti pugui rebre ajuts puntuals perquè se'n pugui refer pensant en perfils nous a Serveis Socials com persones que per culpa de la crisi no poden pagar el lloguer, famílies monoparentals sense xarxa que necessiten serveis de cura d'infants o de gent gran perquè han d'anar a treballar, o que han perdut ingressos perquè han quedat a l'atur o en ERTO.

Contempla ajuts per alimentació, roba i calçat; per garantir subministraments bàsics; per atenció urgent i de greu necessitat; per situacions de desemparament; per al manteniment de la salut i l'atenció sanitària, entre d'altres.