La Fundació del Convent de Santa Clara, responsable de la plataforma d'aliments, ha agraït l'aportació de l'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, coneguda com l'església dels mormons, de prop de 20.000 euros en menjar. Ha destacat que ha estat una donació molt ràpida, a diferència del que passa molt sovint a l'hora de materialitzar les ajudes.

La directora de comunicació de l'esmentada Església, Sònia Malca Sandoval, es va posar en contacte amb la fundació que dirigeix sor Lucía Caram per concretar una ajuda en aliments. Des del març l'ONG que tenen els mormons, LDS Charities, que és molt activa als Estats Units i que actua en països en situació d'emergència, va començar a operar a Espanya i es van dedicar a identificar les necessitats locals relacionades directament amb la pandèmia. A Manresa, hi ha una comunitat des de fa anys que és molt present en el Grup de Diàleg In-terreligiós i que s'ha implicat de manera molt discreta però activa en treballs socials i en projectes de servei a les persones que va determinar que es destinés l'ajuda a la plataforma. Com ja s'ha explicat diverses vegades, la crisi generada per la covid ha fet augmentar els usuaris que en depenen.