José Manuel Sánchez, amo del bar Renacer del carrer de Sant Cristòfol de Manresa, començarà a fer una vaga de fam, demà dimarts, a 2/4 de 12 del migdia, com a mesura de força contra l'Ajuntament. La farà assegut a la terrassa que té al carrer de Sant Joan d'en Coll. L'Ajuntament li ha enviat una carta on l'avisa que si no treu els para-sols que hi ha col·locat sense autorització el sancionarà. Sánchez diu que farà la vaga de fam sense els para-sols, torrant-se al sol, que és el que, al seu entendre, sembla que persegueix el consistori fent-li treure aquests elements que va posar per protegir la clientela del sol, tot i que aquests darrers dies no és que n'hagi fet massa.

Arrel de la notícia publicada al diari, l'Ajuntament ha volgut donar la seva versió dels fets. Entre d'altres, afirma que a l'espai on Sánchez té la terrassa no hi caben els para-sols perquè, de fet, ja no és l'idoni per tenir-hi una terrassa però "és el menys dolent per tal que pugui passar la gent per la vorera i entrar als establiments que hi ha a l'edifici".

Sánchez ja va denunciar el tracte rebut per l'Ajuntament quan l'entrada a la fase 1 va permetre els establiments de restauració posar terrassa al carrer per poder treballar. Aleshores es va queixar que havia fet la tramitació quatre dies abans de l'entrada a la fase 1 però que no havia rebut cap resposta. La coincidència va fer que quan aquest diari se'n va fer ressò el permís per posar-la s'accelerés una mica. Aleshores, però, van arribar nous problemes. Tal com explica el restaurador, que porta el negoci amb la seva dona, Mónica Lozano, a la carta de l'Ajuntament l'adverteixen que no té permís per posar els dos para-sols que va instal·lar ni les cinc torretes que també hi va posar en l'espai situat al xamfrà entre el carrer de Sant Cristòfol i el de Sant Joan d'en Coll que li van concedir, així com diferents cadires apilades a la via publica diferents a les que hi ha posades.

L'Ajuntament l'avisa que, segons l'ordenança reguladora de les terrasses, es tracta d'una infracció greu que li podria suposar una multa d'entre 300 i 600 euros. Li recorda que està autoritzat per tenir tres taules i dotze cadires. Per a Sánchez, no permetre-li tenir para-sols és totalment surrealista i retreu al consistori la manca de flexibilitat en un tema com aquest, que l'únic que fa, considera, és complicar la vida a uns negocis que amb la pandèmia ja les estan passant molt magres.

Assegura que no es pensa moure de la seva terrassa "fins que aquest Ajuntament ens ajudi de veritat". Hi afegeix que "he pres la decisió tot i tenir diabetis i haver patit una leucèmia, i anar contra la meva salut".

La versió de l'Ajuntament

L'Ajuntament detalla que "el titular d'aquest local van demanar autorització per posar taules el divendres 22 de maig. Abans, no l'havia sol·licitat formalment, tot i haver-se posat en contacte amb l'Ajuntament, que els va oferir suport si tenien problemes per fer la tramitació telemàtica. L'informe tècnic es va fer el mateix dia i la resolució es va signar i se'ls va notificar el dilluns 25 de maig (els següent dia feiner després de la sol·licitud)".

Remarca que "el local demanava 6 taules, 24 cadires i 2 para-sols en un espai al xamfrà dels carrers Sant Cristòfol i carrer Sant Joan d'en Coll. Tècnicament, es va considerar que en aquest espai no es podia col·locar perquè quedava just davant del pas de vianants existent i per tant, dificultaria el trànsit dels vianants. Tot i això, per tal de facilitar la possibilitat d'instal·lar terrassa, se'ls permet de col·locar tres taules i 12 cadires entre dos parterres, en un espai que tècnicament es considera que no és idoni, però és el menys dolent per tal que pugui passar la gent per la vorera i entrar als establiments que hi ha a l'edifici".

No es va considerar la col·locació de dos para-sols perquè "no era viable que ambdós para-sols quedessin dins l'àmbit permès de la terrassa. D'altra banda, en cap cas es va demanar de col·locar jardineres".

Posteriorment, "en anar a fer la revisió pertinent als locals, es va comprovar que hi havia elements no autoritzats (para-sols i jardineres). Divendres passat, 5 de juny, s'informa el titular del local de l'incompliment de les condicions".

"Tècnicament es considera que seria possible col·locar para-sols però fora de l'àmbit de la terrassa. Les jardineres es podrien col·locar però no van sol·licitar autorització", conclou l'Ajuntament.