Aigües de Manresa està realitzant treballs de construcció de tres embornals a la calçada per a recollida d'aigües pluvials al car-rer de Sant Blai cantonada amb el carrer de Maria Aurèlia Capmany.

Amb motiu d'aquests treballs que realitza l'empresa municipal es prohibirà l'estacionament a l'àmbit d'afectació de les obres per així poder mantenir el trànsit de vehicles per aquest vial.

Segons ha comunicat la Secció de Planificació de la Via Pública de l'Ajuntament de Manresa, es preveu que les obres, que van començar dimarts passat, durin dues setmanes.