L'Ajuntament de Manresa va comunicar ahir que reprenia la licitació del contracte de manteniment de l'enllumenat públic de la ciutat després que el Tribunal de Contractes hagi desestimat el recurs que hi havia presentat una empresa.

Segons el govern municipal, una de les sis empreses que optaven al contracte va interposar un recurs contra el plec de clàusules que va fer paralitzar el procediment.

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha desestimat el recurs, donant la raó a l'Ajuntament de Manresa, motiu pel qual ara el procediment podrà seguir el seu curs.

Tot seguit, l'Ajuntament ha reprès la licitació del contracte de manteniment de l'enllumenat públic i dels semàfors de la ciutat.

Sis mesos paralitzat

L'expedient de contractació es va aprovar en junta de govern el 17 de desembre passat, amb un valor estimat del contracte de 2.277.402 euros sense IVA. El 27 de gener del 2020, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va comunicar a l'Ajuntament la interposició del recurs per part d'Electricitat Boquet SL, que no estava d'acord amb les pautes de valoració del plec de clàusules administratives.

L'Ajuntament va respondre les al·legacions amb data 7 de febrer i, en un primer moment, la interposició del recurs no va suposar la suspensió automàtica del procediment. No obstant això, el 4 de març el tribunal va acordar suspendre el procediment de contractació com a mesura provisional fins que no es resolgués.

S'ha mantingut el servei

Ara, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha desestimat el recurs i ha aixecat la suspensió del procediment, motiu pel qual l'Ajuntament pot reprendre la licitació. El proper pas serà procedir a valorar les ofertes de les empreses que opten al contracte. Els mesos en què el procediment ha estat aturat, l'anterior empresa concessionària s'ha continuat fent càrrec del servei.