Els treballs per ampliar l'espai públic per a vianants al llarg de dos quilòmetres de carrers de Manresa continuen aquest dilluns 15 de juny als carrers Sant Fruitós, Sant Josep i Nou de Santa Clara.

Al carrer Sant Josep s'actuarà entre la plaça Bages i la plaça Mossèn Vidal (inclosa). L'espai de vianants es pintarà al costat dels números parells, eliminant l'estacionament en aquests trams d'ampliació. En el tram entre els carrers Mossèn Serapi Farré i la plaça Mossèn Vidal es desplaçarà l'eix de separació de carrils, motiu pel qual s'eliminaran les reserves actuals i es retirarà l'andana de formigó de la parada bus Poble Nou. La reserva pública de distribució de mercaderies i la reserva privada de Mútua Intercomarcal es traslladaran de cantó d'estacionament. Les àrees de residus del tram de carrers Sant Josep i Plaça Mossèn Vidal s'ubicaran en àrees completes de residus al carrer Sant Josep número 49 i al carrer Major número 44. Als carrers Major i Mn. Serapi Farré s'ampliaran els passos de vianants.

Al carrer Sant Fruitós s'actuarà entre la Plaça Catalunya i el carrer Bruc, de dues maneres diferents. Per una banda, el tram entre el carrer del Bruc i el carrer Pujolet s'ordenarà com a zona de vianants (s'invertirà la prioritat). Així, es pintarà tota la calçada i s'eliminarà l'aparcament. De l'altra, entre el carrer Pujolet i la plaça Catalunya es pintarà un espai per a vianants eliminant l'estacionament que hi ha en aquest tram. Pel que fa als passos de vianants, s'ampliarà el semaforitzat del carrer del Bruc per donar continuïtat a l'itinerari ampliat de vianants provinent del carrer Sant Fruitós. També s'ampliarà el del carrer Pujolet amb carrer Sant Fruitós.

Al carrer Nou de Santa Clara es pintarà l'espai d'ampliació de vianants entre el carrer Sant Bartomeu i la rotonda del carrer Sant Joan de Déu, de manera que s'eliminaran dos dels cantons d'estacionament del carrer Nou de Santa Clara: entre el carrer Caputxins i el Vell de Santa Clara i entre els carrers del Peix i Sant Joan de Déu (costat Convent de Santa Clara). També s'eliminarà l'estacionament existent en el tram entre els carrers Vell de Santa Clara i Sant Maurici. I s'eliminarà un dels carrils de circulació del carrer Nou de Santa Clara (entre el carrer Sant Maurici i Doctor Llatjós), mantenint el sentit de circulació de carrer Sant Maurici a carrer Sant Joan de Déu.

Garantir les distàncies de seguretat

L'actuació per ampliar l'espai públic per a vianants al llarg de dos quilòmetres de carrers de la ciutat es fa cada dia més visible. Ja s'ha actuat també al carrer Guimerà; a l'entorn del Mercat de la Sagrada Família; al carrer Infants; al xamfrà entre el carrer Infants, la carretera de Vic i el Sant Joan Baptista La Salle, un punt clau en l'itinerari que uneix el Centre Històric amb el centre de la ciutat; al carrer Súria, al carrer Soler i March o a la plaça Espanya.

L'objectiu dels treballs és garantir la distància mínima de separació de dos metres entre la ciutadania i, per tant, la seva seguretat. Amb l'actuació, també es vol afavorir i potenciar el comerç local, donant més espai a la ciutadania perquè pugui realitzar les seves compres i facilitant els circuits a peu.