La democràcia és un sistema que defensa la sobirania dels ciutadans i el dret que tenen a escollir i controlar els seus governants.

De l'elecció de representants polítics deriva un poder democràtic que té els seus mecanismos de control checks & balance.

L'execució d'aquest poder i la forma com s'exerceix és, doncs, important, partint de les premisses que la institució està formada per diferents representants democràtics amb idees diferents i que l'alcalde i el seu govern ha de respectar i exercir la seva autoritat en benefici dels ciutadans que tots ells representen.

Aquests principis tan bàsics sovint s'obliden pel dogmatisme, per una visió exclusiva i no inclusiva de la societat, per una superioritat malentesa, per supèrbia intel·lectual o per la voluntat de patrimonialitzar una institució democràtica en benefici d'unes idees que, per molt legítimes que siguin, no necessàriament tothom hi està d'acord.

Faig aquesta introducció per fer valer les formes i el respecte en una societat democràtica i el rol de l'alcalde Sanclimens en aquests principis democràtics.

Juli Sanclimens, alcalde de Manresa, va fer aportacions a la ciutat importants des del punt de vista de millorar la seva qualitat de vida a través de la gestió municipal.

Va adquirir el teatre Kurssal, va participar en la recuperació del Casino per a la ciutat, va fer la transformació de l'Escola de Mestres cap a l'embrió de la FUB a les Saleses, va construir el pavelló del Congost, etc.

La gran aportació de Juli Sanclimens a la ciutat de Manresa i a una institució com és l'Ajuntament de Manresa durant els 8 anys que va ser alcalde va ser el reforçament de les formes democràtiques en la institució.

El seu caràcter i bonhomia van ser l'instrument que va utilizar. La confrontació política es pot realitzar sense crispació, amb respecte per l'adversari polític.

La governança requereix una visió generosa de les diferents idees i interessos contraposats en una comunitat i la premissa que es governa per tota la societat.

En Juli en aquest sentit va reforçar la institució amb aquest perfil democràtic, i va assumir (probablement per l'experiència del període franquista que la seva generació va viure) que la democràcia i les seves formes no havien estat sempre presents en la institució de l'Ajuntament de Manresa.

En un moment en què sembla que tothom creu que té raó, que ningú no dubta de res, que hi ha una visió política dual, de blocs (els meus i els teus), que s'utilitza alegrement i frívola conceptes com «feixisme» o «social/comunisme», que les veritats individuals es consideren irrefutables, la lliçó que en Juli, l'alcalde Sanclimens, ens dona en la seva trajectòria vital és la discussió educada, la confrontació lleial, la no crispació i una visió inclusiva de la societat i del catalanisme.

En un món i en una societat amb grans reptes al davant i amb molts dubtes, recordar els principis democràtics que l'alcalde Sanclimens representava és important, i és bo recordar-ho en aquest any que se celebra 40 anys d'ajuntaments democràtics i amb un nou alcalde de Manresa a les portes.

Agraït, Juli Sanclimens, un demòcrata, bona persona, alegre, honesta i compromesa, que no és poc.