Primer, una ratlla blanca per separar el nou espai per a vianants de la calçada. Després, uns testimonis amb pintura de color blanc al terra per marcar l'itinerari i, finalment, amb una màquina, es dibuixen les ratlles amb la pintura groga definitives. Si cal, al darrere hi passa un operari per polir les corbes i esborrar els trossos que no hagin quedat prou bé. Aquest és el sistema per pintar la nova senyalització horitzontal a base de ratlles de color groc que fa servir l'Ajuntament de Manresa per ampliar voreres de carrers on són molt estretes i, per tant, és complicat fer-hi guardar les distàncies entre els vianants que hi circulen.

Avui dilluns toca al carrer de Sant Fruitós, al barri de la plaça Catalunya; al carrer de Sant Josep, al barri del Poble Nou, i al carrer Nou de Santa Clara, a les Escodines. Depenent del vial, es pinten les ratlles grogues o es pinta la nova franja de vorera d'un sol color. Depèn.

Al carrer Sant Josep s'actua entre la plaça Bages i la plaça Mossèn Vidal (inclosa). L'espai de vianants es pinta al costat dels números parells, eliminant l'estacionament en aquests trams d'ampliació. En el tram entre els carrers del Mossèn Serapi Farré i la plaça de Mossèn Vidal es desplaça l'eix de separació de carrils, motiu pel qual s'eliminaran les reserves actuals i es retirarà l'andana de formigó de la parada bus Poble Nou. La reserva pública de distribució de mercaderies i la reserva privada de Mútua Intercomarcal es traslladaran de cantó d'estacionament. Les àrees de residus del tram de carrers Sant Josep i Plaça Mossèn Vidal s'ubicaran en àrees completes de residus al carrer Sant Josep número 49 i al carrer Major número 44. Als carrers Major i del Mossèn Serapi Farré s'amplien els passos de vianants.

Al carrer Sant Fruitós s'actua entre la Plaça Catalunya i el carrer Bruc, de dues maneres diferents. Per una banda, el tram entre el carrer del Bruc i el carrer Pujolet s'ordena com a zona de vianants (s'invertirà la prioritat). Així, es pintarà tota la calçada i s'eliminarà l'aparcament. De l'altra, entre el carrer Pujolet i la plaça Catalunya es pintarà un espai per a vianants eliminant l'estacionament que hi ha en aquest tram. Pel que fa als passos de vianants, s'ampliarà el semaforitzat del carrer del Bruc per donar continuïtat a l'itinerari ampliat de vianants provinent del carrer Sant Fruitós. També s'ampliarà el del carrer Pujolet amb carrer Sant Fruitós.

Al carrer Nou de Santa Clara es pinta l'espai d'ampliació de vianants entre el carrer Sant Bartomeu i la rotonda del carrer Sant Joan de Déu, de manera que s'eliminaran dos dels cantons d'estacionament del carrer Nou de Santa Clara: entre el carrer Caputxins i el Vell de Santa Clara i entre els carrers del Peix i Sant Joan de Déu (costat Convent de Santa Clara). També s'eliminarà l'estacionament existent en el tram entre els carrers Vell de Santa Clara i Sant Maurici. I s'eliminarà un dels carrils de circulació del carrer Nou de Santa Clara (entre el carrer Sant Maurici i Doctor Llatjós), mantenint el sentit de circulació de carrer Sant Maurici a carrer Sant Joan de Déu.

Garantir les distàncies de seguretat

L'actuació per ampliar l'espai públic per a vianants al llarg de dos quilòmetres de carrers de la ciutat es fa cada dia més visible. Ja s'ha actuat també al carrer Guimerà; a l'entorn del Mercat de la Sagrada Família; al carrer Infants; al xamfrà entre el carrer Infants, la carretera de Vic i el Sant Joan Baptista La Salle, un punt clau en l'itinerari que uneix el Centre Històric amb el centre de la ciutat; al carrer Súria, al carrer Soler i March o a la plaça Espanya.

L'objectiu dels treballs és garantir la distància mínima de separació de dos metres entre la ciutadania i, per tant, la seva seguretat. Amb l'actuació, també es vol afavorir i potenciar el comerç local, donant més espai a la ciutadania perquè pugui realitzar les seves compres i facilitant els circuits a peu.

Tal com ja va explicar l'Ajuntament de Manresa, és previst que els treballs —que tenen un cost de 140.000 euros— s'allarguin al voltant d'un mes. L'actuació coincideix amb la campanya de tiquets i bonificacions als pàrquings municipals que té per finalitat facilitar l'aparcament, i també amb el repa rtiment de vals d'aparcament gratuït a la zona blava i de viatges en bus també gratuïts.