El funeral per Juli Sanclimens a la basílica de la Seu es va desenvolupar amb mesures de seguretat sanitàries. A les entrades hi havia taules amb envasos de gel hidroalcohòlic, i als bancs s'asse-nyalava on podia seure la gent i tothom duia mascareta. A la fase 3, l'actual, el temple pot acollir el 75 % de la seva capacitat.

El rector de la Seu, Joan Hakolimana, es va adreçar als assistents fins en tres ocasions per recomanar que es respectessin les distàncies i que es complissin les normes, cosa que al principi va costar. Hi havia dos tipus de bancs. Aquells en què hi podia haver una persona a cada punta, i els que estaven assenyalats on n'hi podia haver, també, una al mig. Fins i tot la família directa va haver d'asseure's en bancs diferents i també respectant les distàncies. Per evitar aglomeracions a la sortida es van obrir quatre portes. La del portal de Santa Maria, l'entrada habitual; la de Sant Antoni, per on va entrar el fèretre; la del fons de tot i la que dona al claustre. Així mateix, cada cop que hi havia algun parlament o es feien pregàries es desinfectava el micròfon de l'altar.