A partir de dilluns, l’Ajuntament de Manresa posarà en marxa una oficina per donar suport a la sol·licitud de l’Ingrés Mínim Vital (IMV), la nova prestació de l’Institut Nacional de la Seguretat Social per a persones o famílies, que té per objectiu evitar les situacions de pobresa extrema i que oscil·larà entre els 462 i els 1.015 euros mensuals en 12 pagues, en funció de com sigui la composició de la llar.

Tot i que l’ajut l’atorga la Seguretat Social, l’Ajuntament de Manresa és un dels pocs del país que ha decidit posar a disposició de la ciutadania una oficina específica per donar suport a la realització d’aquest tràmit. El consistori ha adequat un espai per obrir l’oficina, a partir de dilluns vinent, 22 de juny. Estarà ubicada al Casal de les Escodines (carrer de Sant Bartomeu, 50), i obrirà de dilluns a divendres, de 8 del matí a 3 de la tarda, amb personal d’atenció a la ciutadania de l’Ajuntament.

Per ser atès és imprescindible sol·licitar-ho a través del telèfon d’informació municipal 010 o clicant aquí per fixar la de cita prèvia.

Atès que les sol·licituds s’han de fer telemàticament i una part important dels possibles beneficiaris no disposen d’accés a la xarxa, a la nova oficina els interessats rebran tot el suport per tal de formalitzar les sol·licituds. Es donaran hores cada 30 minuts, que és el temps aproximat que es calcula que es triga a fer el tràmit.

La documentació que caldrà presentar és la següent:

  • Acreditació de la identitat (DNI / NIE)
  • Acreditació de la residència legal a Espanya des de fa més d’un any
  • Certificat d'empadronament col·lectiu i històric on constin totes les persones i dates empadronades al domicili, i la data d'antiguitat.
  • Llibre de família que acrediti la filiació de les persones que formen part de la unitat de convivència.
  • Declaració responsable d’ingressos i patrimoni
  • Altra documentació que pugui ser necessària en determinats casos (sentència de guarda i custòdia, conveni regulador, còpia de la demanda de separació o divorci ...)

Un ajut per garantir ingressos mínims

Aquesta setmana ha començat el termini per sol·licitar l’IMV, una prestació no contributiva, que atorga la Seguretat Social. L’ajut garanteix uns ingressos mínims a persones o famílies i es defineix com un dret subjectiu, de manera que es rebrà sempre que es compleixin els requisits d’accés.

L’atorgament de la prestació dependrà exclusivament del nivell d’ingressos o renda de la persona sol·licitant, i és compatible amb altres ajuts o fins i tot ingressos laborals, sempre que no superin el llindar establert. Així doncs, la prestació no es dirigeix només a persones sense ingressos i aturats, sinó també amb persones o famílies amb ingressos molt baixos i feines precàries. L’IMV també serà compatible amb altres ajudes socials.

La quantitat de la renda garantida serà de 462 per a adults que viuen sols. Quan es tracta d’una unitat de convivència, la quantitat s’incrementarà de 139 euros mensuals per a cada persona addicional, adulta o menor, fins a un topall màxim de 1.015 euros mensuals. Per a les famílies monoparentals s’hi afegeix un complement de 100 euros.

Segons va anunciar el govern central, totes les sol·licituds que es cursin fins al 15 de setembre es cobraran amb caràcter retroactiu des de l’1 de juny. Es calcula que a Catalunya l’ajut arribarà a unes 284.000 persones, de 100.000 llars.