La moció recull que «aquest cas no és únicament un fet puntual sinó que tal com detallen els informes de SOS Racisme són conseqüència d'un feble reconeixement institucional de la presència de pràctiques racistes dins dels cossos policials, fet que impossibilita la seva erradicació total, i genera desconfiança en qui pateix abusos».

L'Ajuntament mostra el seu rebuig «a l'agressió racista de sis agents dels Mossos d'Esquadra el 10 de gener del 2019 a Sant Feliu Sasserra».

Reconeix que «existeix un racisme estructural i sistèmic a la nostra societat i que és responsabilitat de totes i tots erradicar-lo: de la ciutadania i de les institucions públiques».

A més, encomana a la Policia Local de Manresa i als seus comandaments «mesures de prevenció i prohibició de prejudicis en la identificació de persones innocents per descripcions massa genèriques que es basin en el color de la pell, l'ètnia o característiques físiques, culturals i religioses».

En aquest sentit, es compromet a seguir formant la policia en matèria de racisme, per tal que la seva actuació sigui sempre regida pels principis d'igualtat i no discriminació, de conformitat amb el Codi Europeu d'Ètica de la Policia.

S'encomana, també, als seus comandaments extremar mesures de control internes i externes i aplicar sancions contra els agents en cas necessari.

Un altre dels compromisos adquirits és facilitar mecanismes de denúncia per a la població víctima d'actituds i accions racistes i xenòfobes i afavorir un sistema de control extern d'aquests processos. I establir, abans d'acabar l'any 2020, un protocol davant d'agressions racistes per donar suport a les víctimes.