Dilluns és previst que comencin les obres de construcció d'un ascensor públic que unirà el passeig de Pere III (a l'alçada de la plaça Espanya) amb el carrer Circumval·lació. L'ascensor permetrà salvar el desnivell, d'uns 6 metres, entre els dos carrers.

L'actuació té una durada prevista de 4 mesos i un pressupost de 155.147 euros.

L'actuació ha de permetre resoldre l'accessibilitat entre els dos carrers a les persones amb mobilitat reduïda, especialment l'accés cap al parc de Puigterrà així com el recorregut d'accés a la residència de gent gran del carrer Circumval·lació.

L'ascensor estarà situat a tocar de la parada d'autobús de la plaça d'Espanya i l'actuació inclou l'eixamplament de les voreres a la sortida i arribada de l'ascensor. El projecte inclou la redefinició dels passos de vianants amb l'objectiu de fer més directe l'itinerari entre la plaça d'Espanya i el parc de Puigterrà.

El volum de l'ascensor es construirà amb estructura metàl·lica. La seva formalització pretén alterar el mínim possible els talussos enjardinats de l'indret.

El volum del nou ascensor serà recobert amb malla metàl·lica perquè sigui colonitzat per plantes enfiladisses. La cabina de l'ascensor tindrà les portes de vidre per garantir-ne la visibilitat i la seguretat.

Pressupost participatiu del 2017

El projecte de l'ascensor és fruit del desenvolupament de la proposta guanyadora dels pressupostos participatius de l'any 2017.