L'Ajuntament de Manresa aplicarà una reducció al rebut de la taxa d'escombraries i al de les taxes industrials pel temps que els locals han estat obligatòriament tancats al públic

La reducció es calcularà proporcionalment al nombre de dies que els locals i establiments han hagut d'estar tancats al públic. Perquè s'apliqui la reducció cal que se sol·liciti a l'Ajuntament.

L'estat d'alarma, declarat per a la gestió de la crisi sanitària, va obligar a suspendre l'obertura al públic de locals i establiments en l'àmbit de l'activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d'hostaleria i restauració, i altres addicionals, amb determinades excepcions.

Ni venda online ni per emportar-se

No obstant això, aquesta reducció no serà aplicable als locals comercials i als destinats a l'hostaleria i restauració que hagin destinat el local a fer venda online o a fer menjar per emportar-se.

Perquè s'apliqui la reducció cal que la persona que realitza l'activitat ho sol·liciti a l'Ajuntament, informant de l'activitat que realitza i del moment que ha pogut obrir al públic el local o establiment. En el cas de la taxa d'escombraries, també ho podrà sol·licitar el propietari del local o establiment, adjuntant una declaració responsable de la persona que fa l'activitat, si es tracta d'un local comercial o destinat a l'hostaleria o restauració.

Es recomana fer la sol·licitud de manera telemàtica a la web de l'Ajuntament per evitar l'atenció presencial. Per això, el tràmit es pot signar amb certificat digital cl@ve, idCAT mòbil i també amb el «codi de tramitació» que consta al document anomenat «calendari del contribuent», que es va enviar als contribuents al mes de desembre de 2019.

Les persones físiques poden fer la sol·licitud de forma presencial a l'Oficina d'Atenció Tributària (OAT), amb cita prèvia (a través d'aquest enllaç) o de manera telemàtica. Les persones jurídiques han de fer la sol·licitud obligatòriament de manera telemàtica, d'acord amb la Llei de Procediment Administratiu.

Dates límit

Per als contribuents que paguen el rebut de la taxa d'escombraries i de les taxes industrials mitjançant domiciliació bancària es recomana que presentin la sol·licitud de reducció de la taxa d'escombraries abans del dia 1 d'agost i la sol·licitud de reducció de les taxes industrials abans del dia 1 de novembre, així pagaran l'import reduït.

No obstant això, si s'ingressa el rebut sense reducció per no haver fet la sol·licitud, en el moment que ho sol·liciti, l'Ajuntament aplicarà la reducció i retornarà la part corresponent.

Es recorda que el període de pagament de la taxa d'escombraries s'inicia el dia 1 de juliol i finalitza el dia 25 de setembre i que el període de pagament de les taxes industrials s'inicia el dia 1 de setembre i finalitza el dia 18 de desembre.

En cas de dubte es pot entrar en contacte amb l'Oficina d'Atenció Tributària, amb la secció de gestió tributària, trucant al telèfon 93 878 23 29 o enviar un correu electrònic a gestiotributaria@ajmanresa.cat.