La Residència Mont Blanc i Sant Andreu Salut han signat la fusió de les seves fundacions.

Després que el febrer representants d'ambdues institucions aprovessin un memoràndum d'entesa, aquest juny ha culminat la fusió, amb la signatura de la constitució del nou patronat.

S'ha aprovat la fusió d'ambdues fundacions amb efectes des del dia 30 de juny del 2020 i, a partir d'aquest moment, s'inicia la tramitació davant el Protectorat de

Fundacions de la Generalitat de Catalunya, per tal que validi aquesta fusió de fundacions.

Manel Valls, director general de la Fundació Sant Andreu Salut, i Joan Estany, president de la fundació IBAM (que és l'entitat que gestiona la Residència Mont Blanc i la que efectivament es fusionarà amb la de Sant Andreu Salut), han signat l'acord.

A l'acte, celebrat al Centre de Dia de la Residència Sant Andreu de Manresa, hi va haver representants dels patronats de les dues institucions.

Completada la fusió, les persones que integren el nou patronat són: Miquel Blanch Ferrarons, Sebastià Catllà Calvet, Josep Camprubí Casas, M. Àngels Clotet Miró, Francesc Domènech Bartra, Joan M. Estany Altarriba, Mariona Homs Alsina, Valentí Junyent Tor-ras, Valentí Martínez Espinosa, Manel Peiró Posadas, Francesc Santasusana Riera i Mercè Tarragó Costa. Les dues fundacions agraeixen la generositat dels patrons que voluntàriament han cessat dels seus càrrecs per permetre que es pugui constituir un únic patronat.

Si la fusió de Sant Andreu Salut i Mont Blanc, dues entitats sense ànim de lucre i que comparteixen missió, valors, arrelament i model d'atenció centrada en la persona

(ACP), ja es va veure com una gran oportunitat el febrer, després de la situació viscuda arran de la covid-19, s'ha evidenciat que és la millor decisió. La unió no comportarà cap ajustament, ni cap modificació en els respectius projectes de futur, ni tampoc provocarà que hi hagi un canvi de denominació de cap dels equipaments. La fundació resultant sumarà prop de 500 professionals i gestionarà més de 580 places, 355 de les quals residencials.

Als 16 milions d'euros de pressupost anual de Sant Andreu Salut s'hi sumen els més de 2 milions procedents de Mont Blanc.