«No news, good news», diu una màxima del periodisme: si no hi ha notícies, senyal que tot va bé. I malgrat que referint-nos a la pandèmia no es pot dir encara l'última paraula, la situació a la ciutat de Manresa entre l'Hospital de Sant Joan de Déu i el Centre Hospitalari de Manresa hi ha 8 pacients ingressats a l'àrea reservada als malalts de covid-19, el nombre de defuncions es manté en les 170 i ja s'han donat 1.045 altes de persones que van estar hospitalitzades.

Per la seva part, la situació que es registra a l'Hospital de Sant Andreu continua sent la mateixa des de fa dies: només hi ha una persona ingressada a causa del coronavirus.

Controls a les residències

Les residències de gent gran de Catalunya hauran de realitzar a partir d'ara, cada dia, un control clínic i epidemiològic del virus de la covid-19 a tots els treballadors i residents del centre per controlar els contagis i detectar-los de forma precoç. El comitè Procicat de la Generalitat va aprovar l'anomenat Pla sectorial de retorn a la normalitat en l'àmbit residencial, document que, segons va informar el Govern, fixa també que les visites a residents es farà amb cita prèvia i que els ancians podran, seguint determinades pautes, absentar-se del centre per anar de vacances o per visitar familiars.

El pla obre també la possibilitat que les residències acceptin nous ingressos, però en aquest cas els nous residents hauran d'haver passat en les últimes 48 hores una prova PCR de detecció del coronavirus amb resultat negatiu i romandran en aïllament deu dies.

La Generalitat indica que el pla s'ha elaborat amb l'objectiu de «prioritzar» la «recuperació al màxim de la normalitat dins dels centres assistencials» però garantint «les mesures de prevenció i seguretat» atesa la «vulnerabilitat dels residents i les característiques especials d'entorns de convivència comunitària» per evitar contagis i rebrots. El pla proposa que «tots els residents i professionals que treballen en els centres (excepte els que no siguin ja casos confirmats o probables de covid-19 o haver superat ja la malaltia) siguin objecte de control clínic i epidemiològic diari per incidir en una detecció precoç».

A l'interior de les residències es delimitaran els espais en funció dels grups de risc o diagnòstics de la covid, àrees que es denominaran «verdes», «grogues» o «vermelles». La Generalitat ha fixat també que, per acollir nous ingressos, les residències han de complir «criteris d'estabilitat» en el control de la infecció pel virus, de manera que es manté la classificació oficial de cada un dels centres en funció dels casos de covid.

Així, les que es qualifiquen com a «verd» podran acceptar nous ingressos i les «taronja» podran tenir nous ingressos si el brot el tenen controlat. Per contra, les «vermelles» no poden acceptar nous residents fins que no controlin els seus casos de contagi. En tots els casos, els nous residents hauran de passar un control de virus i romandre aïllats 10 dies per garantir que no es propaga la malaltia.

Les visites a residents queden autoritzades en els centres «verd» i «taronja», i en els «vermell» només si es considera que suposen un suport als malalts, «especialment en situació de final de vida». En tots els casos, amb cita prèvia.

La Generalitat diu que «mentre hi hagi transmissió comunitària, és preferible una visita setmanal per resident i que el familiar (màxim de 3) sigui el mateix en períodes no inferiors a 10 dies». Els residents no contagiats o que hagin tingut contacte amb el virus podran sortir del centre per passejar, visitar familiars a casa seva o fer vacances amb la família.