Les persones que pateixen fractura de fèmur i infecció per coronavirus SARS-CoV-2 a la vegada tenen una mortalitat més elevada respecte als pacients tractats per aquesta afectació traumatològica que no han contret el nou virus.

Aquesta és la principal conclusió d’un estudi liderat per la Fundació Althaia en el qual han participat tretze centres de l’Estat espanyol i que ha publicat el Journal of Bone and Joint Surgery, una de les revistes més prestigioses de traumatologia d’àmbit internacional. Althaia participa també en dos estudis més vinculats a la covid-19 que han publicat els primers resultats en revistes d’impacte i ha iniciat noves investigacions. En l’actualitat, la Fundació lidera 14 projectes de recerca relacionats amb la malaltia i participa en 21 investigacions més sobre el tema promogudes per altres centres de l’Estat i d’Europa.

L’objectiu de l’Estudi exploratori de les fractures de fèmur proximal durant la pandèmia de la covid-19, que ha inclòs 136 pacients, ha estat descriure l’evolució de les persones majors de 65 anys ingressades amb fractura de fèmur durant la pandèmia. Entre els tretze centres participants hi ha l’Hospital Clínic, l’Hospital Vall d’Hebron, l’Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid i l’Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, a més de la Fundació Althaia.

Els resultats indiquen que la mortalitat als 10 dies de l’ingrés en les persones amb fractura de fèmur i, a la vegada, amb positiu en la prova PCR per detectar la covid-19, és del 30%, mentre que en la resta del grup el percentatge és del 5%. La investigació ara continua amb l’objectiu d’analitzar quina és la millor estratègia per tractar aquests pacients. L’investigador principal de l’estudi és el Dr. Josep Maria Muñoz Vives, adjunt al servei de Cirurgia ortopèdica i traumatologia d’Althaia.

Publicació de tres articles

La prestigiosa revista mèdica britànica The Lancet acaba de publicar els primers resultats de l’estudi multicèntric internacional sobre cirurgia i Covid-19 promogut pel University Hospital Birmingham en el qual participa la Fundació Althaia. L’article, titulat Mortality and pulmonary complications in patients undergoing surgery with perioperative SARS-CoV-2 infection: an international cohort study, analitza la mortalitat a 30 dies en pacients amb infecció per covid-19 que se sotmeten a qualsevol tipus de cirurgia, així com les complicacions postoperatòries. En la investigació hi prenen part 235 hospitals de 24 països i, de moment, s’han analitzat 1.128 pacients.

L’estudi assenyala que la mortalitat global és del 23,8%, i que van tenir complicacions pulmonars el 51,5% dels pacients estudiats, dels quals el 38% no va sobreviure. En les persones majors de 70 anys infectades pel nou virus, el risc de mortalitat en els 30 dies després de la cirurgia és 2,3 vegades major que el grup dels menors de 70 anys. Pel que fa al sexe, en el grup dels homes el risc de mort és 1,75 més gran que en el de les dones.

D'aquí la importància del cribratge preoperatori de coronavirus SARS-CoV-2 com realitza la Fundació Althaia en tots els pacients abans de sotmetre’s a qualsevol intervenció quirúrgica. L’objectiu és valorar l’ajornament dels procediments no urgents i aplicar tractaments per endarrerir o evitar la cirurgia sobretot en els homes majors de 70 anys infectats per covid-19, que és el col·lectiu que presenta major risc. L’estudi, que segueix obert, porta ja més de 12.000 casos analitzats. La investigadora principal d’Althaia és la Dra. Cristina Soto, del servei de Cirurgia general i de l'aparell digestiu, que quan va començar a liderar la recerca estava finalitzant la residència a la institució.

D’altra banda, el servei de Dermatologia d’Althaia ha participat en l’estudi COVID-Piel, que ha publicat el British Journal of Dermatology, una revista de molt prestigi en l’especialitat. Es tracta d’un estudi multicèntric en el qual han participat 25 institucions sanitàries de tot l’Estat espanyol i més de 100 dermatòlegs. La investigació, promoguda per l’Hospital Plató, l’Hospital Universitario Gran Canaria Doctor Negrín i l’Hospital Universitario de Móstoles, ha inclòs 375 pacients.

L’estudi ha servit per recollir les manifestacions cutànies de la covid-19 que fins ara eren desconegudes. També ha permès classificar-les en cinc tipus de lesions: urticària, maculo-papular, perniosis-like (similar a penellons), vesiculós (semblant a una varicel·la) i livedo-necrosis distal. La tipologia d’aquestes lesions s’ha relacionat amb la gravetat i el moment evolutiu de la infecció.??

També el servei de Medicina interna participa, mitjançant el Dr. Enrique Esteve Valverde, en una revisió sobre el tractament immunomodulador de la Covid-19 que ha publicat una de les principals revistes d’immunologia, Autoimmunity Reviews.

En l’actualitat, la Fundació lidera 14 projectes de recerca relacionats amb la malaltia, 9 dels quals s’han incorporat recentment. Aquestes noves investigacions són de diferents especialitats, com reumatologia, hematologia, pediatria, salut mental i infermeria. Alguns dels projectes són estudis observacionals, per exemple per conèixer l’impacte de la pandèmia en els professionals tant a nivell emocional com d’aprenentatges adquirits, rols i apoderament, o per analitzar aspectes ètics. Altres són assaigs clínics amb medicaments.

En paral·lel, Althaia participa en 21 estudis impulsats per altres institucions sanitàries del país i de l’estranger i diverses societats científiques. Aquests projectes són per avaluar tractaments i teràpies, conèixer la incidència del deliri en pacients crítics, així com l’impacte de la pandèmia en diferents persones que s’han sotmès a una intervenció quirúrgica d’urgència, entre d’altres.

Es triplica l’activitat investigadora d’Althaia

L’activitat investigadora d’Althaia s’ha més que triplicat arran de la crisi sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2. Entre els mesos de març i juny de l’any passat la institució va iniciar 13 estudis nous, xifra que en enguany ha ascendit a 45, el 78% dels quals són sobre covid-19. L’objectiu és generar coneixement científic sobre el comportament d’aquest nou virus i, d’aquesta manera, poder disposar de tractaments més efectius i oferir una millor atenció als nostres pacients. També cal tenir en compte que part dels estudis són assaigs clínics amb medicaments, fet que permet que els pacients del territori puguin accedir als tractaments més nous i, alhora, conèixer el seu impacte en la nostra població.

Els estudis s’emmarquen en l’aposta de la institució per la recerca i la innovació, línies estratègiques que permeten avançar en el coneixement. El fet d’aportar dades sobre població del nostre territori és molt valuós ja que contribueix a corroborar de forma local els resultats de la recerca internacional i, alhora, permet acostar i fer més aplicables a la nostra població els resultats globals. A la vegada, és una aportació per generar evidència científica a nivell internacional i en diferents àmbits relacionats amb la covid-19.