Les dutxes socials que la Fundació Germà Tomàs Canet té a la Llar Sant Joan de Déu de Manresa són utilitzades de mitjana per 45 persones en cadascun dels dies d'obertura que, al llarg del darrer any, va ser dos cops per setmana, durant dues hores. Durant el 2019, l'ús de les dutxes i la bugaderia social va experimentar un fort creixement, passant de tenir 536 persones ateses el 2018 a 843 el 2019. Per aquest motiu, des d'aquest mes de juny, el servei s'ha ampliat un tercer dia, de manera que està obert els dilluns i els dimecres de 4 a 6 de la tarda, i els divendres de 10 del matí a 12 del migdia.

Durant el 2019, les dutxes socials van funcionar 98 dies i en van fer ús 612 persones. En total, es van fer 4.423 dutxes. De les persones usuàries, 499 eren homes, 60 dones i 53 menors d'edat. Un 88% dels usuaris són residents a Manresa, mentre que la resta són d'altres poblacions de la comarca o bé se'n desconeix el lloc de residència. Cal assenyalar que un 70% de les persones que fan ús del servei manifesten viure en pisos ocupats i que el 86% són d'origen africà. El 38% del total d'usuaris té entre 18 i 25 anys.

Mentre que l'accés a les dutxes és lliure, a la bugaderia social cal accedir-hi per derivació dels serveis socials o les entitats. Durant el 2019, van utilitzar la bugaderia social 231 persones i es van fer un total de 538 bugades. La majoria de persones (un 72%) accedeix al servei a través d'un altre usuari, però també n'hi ha que són derivats pels serveis socials de l'Ajuntament de Manresa o entitats com Creu Roja i Càritas.

El servei de dutxes i bugaderia social atén les necessitats d'higiene, roba i bugaderia de les persones que ho necessiten. Ofereix un espai agradable per a què els seus usuaris puguin rentar-se i accedir a roba neta còmodament i en condicions dignes. El servei es va posar en marxa l'any 2015 i està gestionat per la Fundació Germà Tomàs Canet. En l'atenció a les persones que hi acudeixen, hi col·labora un equip de voluntariat de la pròpia Fundació, així com de la Fundació del Convent de Santa Clara.