L'Ajuntament de Manresa reforçarà a partir de dilluns el servei de neteja amb aigua a pressió a la zona més comercial de la ciutat, on es concentra més presència de gent.

Amb menor freqüència també hi ha previst reforçar la neteja als barris més exteriors de la zona urbana i als extraradis, ja que, en ser zones on habitualment hi ha menys concentració de gent a la via pública, també tenen la freqüència de neteja amb aigua a pressió més baixa.

Aquest tractament es durà a terme amb diferent tipus de maquinària segons el lloc on s'actuï (s'utilitzarà la cisterna, el vehicle auxiliar amb equip d'aigua d'alta pressió i l'escombradora dual amb llances d'aigua a pressió).

La freqüència també serà variable segons la ubicació, en funció de l'afluència de gent, i podrà ser des d'un reforç setmanal a mensual.

Horari fora de l'habitual

Com que es tracta d'un reforç, l'horari d'actuació serà fora de l'habitual.

Per tal d'interferir el mínim en els diferents interessos i activitats que coexisteixen a la via pública, aquest servei se centrarà en la franja horària del migdia (d'1 del migdia a 4 de la tarda), a excepció de la cisterna, que farà la jornada sencera a partir de les 8 del matí.

Amb l'inici de l'estat d'alarma, es van començar a fer treballs de desinfecció als carrers de la ciutat. Durant els primers dies de confinament més estricte, es va començar netejant amb lleixiu els accessos i voltants dels centres sanitaris (hospitals, ambulatoris i farmàcies), diàriament, així com els accessos daltres instal·lacions utilitzades (cementiri, dependències policials, mercat).

Al mateix temps també es van fer les desinfeccions amb lleixiu de les manetes i tapes dels contenidors de recollida de residus.

Posteriorment, es va dur a terme la desinfecció de totes les voreres.

També es va fer la desinfecció diària de les 8 fonts de boca que es van mantenir obertes. Els darrers dies s'ha enllestit la neteja i desinfecció de les fonts instal·lades dins els parcs infantils.

En aquesta última etapa, en què ha augmentat la presència de gent al carrer, es vol incidir en aquells espais amb una afluència de població més gran.