Les visites al web de l'Anella Verda de Manresa s'han multiplicat per quatre durant el confinament, passant de 500 mensuals a les 2.000 que s'han registrat aquests darrers mesos. També ha crescut molt substancialment la utilització de la plataforma Wikiloc, tant l'apartat de consulta de rutes com el de descàrrega directa d'itineraris, multiplicant també per quatre els seus registres respecte dels mateixos mesos d'abril, maig i juny de l'any passat.

El confinament provocat per la pandèmia de la Covid-19 ha fet augmentar l'interès de manresans i manresanes per descobrir el seu entorn més proper. Les ganes de contactar amb la natura després de dies tancats a casa, les restriccions en la mobilitat o la cerca d'espais amb poca concurrència són algunes de les causes a les quals es pot atribuir aquest augment.

Així ho indiquen, de fet, les dades que s'han extret de la plataforma Wikiloc, de consulta i descàrrega d'itineraris. Després que el mes de març registrés un descens de les consultes del 42,89% (passant de 338 del 2019 a les 145 d'aquest 2020) i també de les descàrregues directes fetes (que van passar de 41 a 9), els mesos d'abril, maig i juny han experimentat un augment molt significatiu, multiplicant per 4,10 la cerca de rutes (entre els tres mesos, s'ha passat de 613 visites a 2.519; l'augment és del 310,92%) i les descàrregues d'itineraris efectuades (s'ha passat de 102 a 342; l'augment és del 235,29%).

D'aquests tres mesos, el maig és el que ha recollit millors registres, multiplicant per 5,26 el nombre de cerques (s'ha passat de 212 el 2019 a 1.116 aquest 2020; l'augment és del 426,41%) i multiplicant per 5,09 el nombre de descàrregues (passant de 43 a 219; l'augment és del 409,30%).

L'abril també va experimentar un augment important pel que fa les visites per trobar itineraris, multiplicant-les per 3,76 (s'ha passat de 241 a 907), mentre que les descàrregues van ser aquest 2020 un total de 33, pràcticament les mateixes que el 2019 (30).

Finalment, el juny, ha registrat 426 cerques de rutes aquest 2020. Són 336 més que el 2019. L'augment és del 210%. També ha augmentat les descàrregues d'itineraris, que s'han multiplicat per tres (de 29 a 90).

En el global anual, l'increment d'aquests darrers mesos ha fet que, aquest juny, ja s'hagin assolit les mateixes visites per localitzar itineraris (3.200) que en tot el 2019 (en van ser 3.173). Passa exactament el mateix amb les descàrregues d'itineraris. Ja se n'han fet 438, només una menys que les que es van fer durant tot el 2019.

Millores a l'Anella Verda

Les millores realitzades en l'Anella Verda durant els darrers anys han contribuït a afavorir l'interès creixent. La senyalització de les rutes de l'Anella Verda, l'existència de plànols i descripcions d'itineraris detallats, la construcció de noves infraestructures, com la passera del Cardener, o la proposta de rutes de desconfinament han convertit l'Anella Verda en un lloc molt atractiu on passejar o fer esport. Entre les rutes més buscades a la web hi trobem l'itinerari del Cardener al Llobregat, senyalitzat darrerament, i el dels Cingles del Llobregat, el de la riera de Rajadell i el dels pous de glaç.

Durant aquest confinament també ha crescut el nombre de seguidors a les xarxes socials. S'ha pràcticament arribat al miler a Facebook, una xifra que ja s'ha sobrepassat a Instagram (1.149).