«Si hi ha un altre brot, la nostra idea i la del sistema és no ser tan dràstics i no tancar tota l'activitat», assegura el director assistencial d'Alhaia, Ignasi Carrasco. No fer activitat ambulatòria, tret de casos concrets com per exemple ginecologia en el cas de les embarassades, o bé aturar l'activitat quirúrgica que no fos inajornable, per fer front a la covid, ha suposat que en dos mesos tota la resta hagi quedat ajornada.

Com que tot es va aturar, no ha entrat ningú en llista d'espera, segons Carrasco. Assegura que a partir del maig es va anar recuperant gradualment l'activitat i actualment s'opera més que no pas el mateix mes de l'any passat. «Estem treballant al 100% en la nostra estructura, però no es poden recuperar aquests dos mesos si hem tingut els quiròfans aturats. Si hem de fer més activitat s'ha de parlar amb el Servei Català de la Salut», que és qui hi posa els diners.

La situació sí que ha fet que canviïn els criteris a l'hora de reduir les llistes d'espera, expliquen Carrasco i la directora d'Infermeria, Assumpta Prat. «Seguim mantenint els procediments que no tenen demora, i la resta es prioritzen en funció de criteris clínics i no de criteris de temps. Els equips prioritzen allò que realment pensen que s'ha de fer».

Algunes proves complementàries també van amb retard «perquè s'han de fer treballs per garantir la seguretat tant dels pacients com dels professionals». Segons Carrasco, hi ha mesures de prevenció «que ens fan ser menys eficients. No podem fer 12 endoscòpies en un matí perquè s'ha de fer una neteja minuciosa; a la consulta no podem posar tantes visites perquè no hi hagi tanta gent a la sala d'espera». Tot plegat són exemples de «pèrdues d'eficiència que ham d'anar resolent».

També hi ha la percepció que hi ha pacients amb quadres clínics més complexos perquè no els van derivar en el seu moment a l'hospital o bé perquè es van contenir a l'hora d'anar al metge en plena pandèmia.