El grup municipal del PSC ha acusat l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa, format per ERC i JxM, d'«ocultar» les resolucions del Tribunal de Contractes del Sector Públic de la Generalitat si li són desfavorables.

El PSC ha fet públic que l'esmentat organisme va dictar una resolució el 6 de maig passat en què es donava la raó a l'empresa Vodafone contra l'adjudicació a Telefónica d'un contracte de servei de comunicacions mòbils de veu i dades. Aquesta resolució era, per tant, anterior a una altra del mateix tribunal de la qual sí que va informar públicament (vegeu Regió7 de l'11 de juny).

El portaveu del grup municipal socialista, Felip González, lamenta aquesta situació «que torna a posar en qüestió l'eficiència de les contractacions públiques municipals i, sobretot, la transparència de l'equip de govern».

Segons González, «sempre ens toca a l'oposició comunicar les resolucions contràries perquè la potent maquinària de comunicació d'alcaldia les oculta deliberadament, tot i que és obvi que també són d'interès públic per molt que no donin una bona imatge de l'equip de govern».

Afegeix que, en aquesta ocasió, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de la Generalitat ha decidit a favor de Vodafone en l'adjudicació del servei de telefonia mòbil i de dades de l'Ajuntament (un contracte valorat en 222.704,82 euros, IVA inclòs). I que ho fa perquè Telefònica va incomplir les normes del concurs en avançar informació rellevant de la seva oferta en un moment del procediment en què no tocava i aquest fet suposava una «contaminació documental» que podia posar en desavantatge els rivals.

En la mateixa resolució ja consta un informe municipal que reconeix l'error per no haver-ho detectat a temps i accepta que ha de retrotraure les actuacions al moment procedimental oportú. Aquest moment seria «anterior a l'acceptació de Telefónica (i també d'una altra competidora anomenada Alta Tecnologia) a fi d'excloure-les d'aquest lot».

Sempre segons el PSC, el contracte que l'Ajuntament havia obert pel proveïment del seu servei de telefonia estava dividit en tres lots: un de comunicacions de veu fixa, un altre de comunicacions mòbils de veu i dades i un tercer de renovació, ampliació i manteniment de la infraestructura de la veu IP. L'adjudicació anul·lada és només la del segon lot. El primer està adjudicat correctament a Telefónica, i el tercer a Unitronics Comunicaciones.