Dos centres lligats a manresans, l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB), que dirigeix Xavier Obradors, i l'Institut de Ciències del Mar (ICM), on treballa l'oceanògraf Josep Maria Gasol, han rebut el segell d'excel·lència Severo Ochoa de l'Agència Estatal d'Investigació, que depèn del Ministeri de Ciència i Innovació.

El segell Severo Ochoa d'aquest programa, que té per objectiu reconèixer l'excel·lència, i que s'atorga juntament amb el segell María de Maeztu, representa una inversió total de 52 milions d'euros. Cadascun dels centres Severo Ochoa rebrà un milió d'euros anuals durant quatre anys, i, pel que fa a les unitats María de Maeztu, 500.000.

En el cas de l'Institut de Ciències del Mar, ha aconseguit la distinció per primera vegada. Gasol va ser el director científic de la proposta. Pel que fa al centre dirigit per Obradors, l'ha renovat, atès que el 2016 ja el va rebre per primera vegada. En total, han aconseguit el segell deu centres i, pel que fa al María de Maeztu, quatre.

Els distintius de Centre d'Excel·lència Severo Ochoa i Unitat d'Excel·lència Maria de Maeztu tenen com a finalitat finançar i acreditar els centres i unitats de recerca, en qualsevol àrea científica, que demostren impacte i lideratge científic a nivell internacional i que col·laboren activament amb el seu entorn social i empresarial.

Distingeixen estructures organitzatives amb programes de recerca de frontera i altament competitius, i que es troben situats entre els millors del món en les seves respectives àrees científiques.

El procés d'avaluació i de selecció es duu a terme, de forma independent, per un comitè científic internacional integrat per investigadors de reconegut prestigi i impacte. L'acreditació té una validesa per a quatre anys. Una vegada finalitzat aquest període, els centres o unitats poden tornar a presentar-se a una nova convocatòria en concurrència competitiva.