Albert Ramírez és la persona que està al capdavant de la Comissió d'Estudi per a la Situació de Segregació a Manresa. Ramírez explica que queda molt per fer, però es mostra segur que la ciutat està emprenent el camí adequat per rebaixar notablement els nivells de segregació escolar.

En quin moment es decideix crear la comissió d'estudi?

La CESSEM es crea fa tres anys, cap a final del curs 2017/18. Es va decidir en detectar que l'administració intervenia poc en els processos de matrícula viva, és a dir, la dels alumnes que arriben a mig curs i cal integrar-los en un centre escolar nou. Abans de prendre grans decisions, però, vam crear la comissió englobant diversos sectors per valorar, discutir i enriquir tot allò pertinent.

Per què Manresa té uns valors tan elevats?

Penso que, veient també la realitat d'altres ciutats, són casos que provenen d'una dinàmica social anterior que segurament no és imputable a cap realitat acutal. La tendència és buscar un tipus de centres en els quals la gent se senti representada. Per tant, les escoles s'han vist en certa manera estigmatitzades per la societat i això afecta a l'hora de matricular-hi els alumnes. La intervenció de l'administració ha de passar per fomentar la lliure elecció sense condicionaments basats en «etiquetes» que al llarg dels anys la societat ha pogut posar a les escoles.

Quins resultats han donat des de la seva creació?

El procés segur que ha estat més lent en aquests primers anys, però ha estat molt meditat per poder avançar més ràpidament de cara al futur. Ha calgut valorar com està cada centre amb els nou nivells d'escolarització d'infantil i primària (P3-6è) i hem posat la lupa sobre la promoció de P3 i la promoció de 1r d'ESO. Les decisions que s'han anat prenent tenen impacte, fonamentalment, en aquests dos cursos. En aquest curs és on s'observa una tendència a la millora evident. Però si agafes una promoció que presenta una millora evident i fas la mitjana amb nou cursos més que no l'han experimentat perquè són d'una promoció anterior, l'evolució sembla insignificant. Per això és important tenir molt clar amb quines dades es treballa.

Què cal fer en l'àmbit administratiu per notar un canvi real?

Cal més campanyes que fomentin el valor de la diversitat en la nostra societat. La feina no és només dels centres i de l'administració, hi ha d'haver un component social que hi ajudi. Una proposta és crear un observatori per controlar aquest component.

És esperançador el futur de la ciutat pel que fa a la segregació?

Estic convençut que si es manté la mateixa línia, en un parell d'anys els valors de dissimilitud haurien de ser significativament millors, sobretot a secundària.