Són moments molt delicats per al país per la situació actual de complexitat i incertesa per la crisi sanitària, humanitària i social provocada per la covid que ha impactat a l'economia clarament, però en el cas de la Catalunya Central s'hi ha afegit un cop molt dur per a les perspectives econòmiques de futur bagenques i també berguedanes amb l'anunci de la previsió de tancament de la mina de Vilafruns, sense un calendari planificat de trasllat a Súria.

Un tancament que pot afectar llocs de treball directes però sobretot subcontractacions d'empreses com Montajes Rus, però també altres de la Catalunya Central de les comarques del Bages i Berguedà especialment.

La mineria al Bages ha estat i és un actiu econòmic estratègic per a la comarca. És l'activitat econòmica que genera més llocs de treball directes i indirectes, i en nivell de facturació, una de les empreses més grans.

Tenim a les portes una reunió important amb ICL, Ajuntaments de Súria, Sallent, Manresa, Balsareny i delegada del Govern a la seu del Consell Comarcal del Bages. Per al 16 de setembre estava convocat el Fòrum Mineria, amb tots els agents implicats públics i privats que envolten la mineria al Bages. El fòrum havia estat convocat el març però l'evolució de la pandèmia el va fer suspendre. Davant l'actual situació, estem treballant per avançar el fòrum a final d'aquest mateix mes de juliol.

Necessitem concrecions amb relació a què ha fallat a nivell de seguretat, concretament pels accidents greus i mortals que hi ha hagut, però també amb relació a les incerteses econòmiques i socials del tancament de Vilafruns i els impactes que se'n poden derivar.

Al llarg dels anys d'explotació no ha estat una activitat innòcua, sinó que intrínsecament hi ha hagut un impacte ambiental. I, per altra banda, ha estat una activitat que genera llocs de treball ben remunerats, però amb perills reals de seguretat per al personal laboral. Entrant a la mina, t'adones que la prevenció i el seguiment de les mesures de seguretat és present a tot arreu. Malgrat això, en els darrers mesos, diversos accidents greus i mortals han fet palès que han fallat coses. I valorarem també que hi hagi un plantejament seriós i a curt termini de la reducció dels dipòsits salins, començant per la Botjosa.

Des de la comarca hem proclamat fins a la sacietat la necessitat que la mina sigui sostenible: socialment, ambientalment i econòmica. Però per sobre de tot, hi ha la seguretat i les condicions adequades de treball. És per això que des del Consell Comarcal del Bages, juntament amb els ajuntaments de les conques mineres, volem analitzar la situació de forma seriosa, i demanar explicacions i sortides per evitar l'impacte social i econòmic que pot significar el tancament de la mina de Vilafruns.

El Consell Comarcal del Bages reitera la defensa i el compromís per aconseguir una activitat minera segura i sostenible en tots els sentits, i el manteniment o reconversió dels llocs de treball ara afectats pel tancament.

Alhora, no hem de perdre l'objectiu estratègic de treballar des de les institucions públiques, per un horitzó de futur, reforçant la mineria i el sector químic a la comarca com una activitat econòmica de valor afegit que ens posicioni a Catalu-nya.

Des del Consell Comarcal ja hi hem començat a treballar amb altres agents econòmics i socials i de recerca per desenvolupar accions per reforçar el potencial del sector industrial bagenc aprofitant les sinergies que tenen les empreses i agents del territori. No és casual que a la comarca tinguem un sector industrial amb un pes per sobre de la mitjana catalana, i per reforçar-lo desenvoluparem el Pla Industrial impulsat pel Consell Comarcal i l'Ajuntament de Manresa elaborat per Eurecat.

També estem a punt de rebre un Estudi d'oportunitats del sector químic a la comarca del Bages elaborat per la Cambra de Comerç del qual esperem treure conclusions interessants i treballant conjuntament amb ICL.