Sandra Diz (Uruguai, 45 anys) fa 18 anys que viu a Manresa. Té tres fills a l'Uruguai i un a Manresa. Va deixar el país per estar amb el seu marit i, després de viure un any a Barcelona, «vaig venir a Manresa, on em van sortir molt bones feines. No em queixo perquè la gent s'ha portat molt bé amb mi, però ara sí que estic sense feina». Ha fet cursets i ha treballat cuidant persones grans. «A l'Uruguai soc infermera; aquí, no. També he fet neteja». Quan va esclatar la crisi del 2008 va començar a tenir problemes per trobar feina. «Em trucaven quan els avis estaven a les últimes i es morien de seguida; els de la neteja t'anaven traient hores, i hi havia persones a qui els feien la neteja les filles perquè quedaven sense feina». Viu d'okupa i la plataforma és el seu únic suport.