La memòria del 2019 d'activitat de la Fundació Althaia de Manresa mostra un escenari d'activitat rècord en tots els fronts assistencials excepte -per poc- el d'urgències.

Estem parlant d'un any més de creixement sostingut de les altes, les consultes externes, les intervencions quirúrgiques i les sessions d'hospital de dia.

Un creixement que amb relació a l'any 2010 varia percentualment entre el 10% i el 60%, segons l'activitat.

Aquestes dades posaven sobre la taula una pregunta: fins quan aquest o qualsevol altre ens assistencial pot créixer en el servei que ofereix?

La resposta ha arribat aquest mateix any d'una forma que ningú no s'esperava: el que ho ha trastocat tot ha estat una pandèmia.

Així que l'any que ve, les dades de la memòria del 2020 de ben segur que dibuixaran un panorama molt diferent del que ha estat la tònica fins ara, amb un augment dels processos vinculats a la lluita contra l'epidèmia en detriment d'altres. Però això ja es veurà l'any que ve.

Enguany el que hi ha sobre la taula és que el 2019 hi va haver una xifra rècord d'altes, 27.911, 503 més que l'any anterior i i 2.429 més que el 2010, un 9,5% d'augment amb relació a la xifra de fa deu anys.

Xifra màxima també de consultes externes, 425.180, 6.247 més que l'any anterior i 122.863 més que l'any 2010 (40,6%).

Més rècords, el d'intervencions quirúrgiques. L'any passat Althaia va realitzar 25.677 operacions, 104 més que el 2018 i 6.547 més que l'any 2010, un 34,2% més.

Pel que fa a les urgències, l'any passat en va atendre 23.590 més que el 2010, un 19% d'increment, però amb relació al 2018 el descens és de 185 menys, en percentatge un 0,12%, D'altra banda, les 147.641 urgències ateses l'any passat és el segon nombre més alt.

L’augment més espectacular va ser de sessions d’hospital de dia

Enmig d’aquest panorama, si hi ha una dada que destaca per sobre de les altres quan es fa l’anàlisi comparada amb les memòries d’activitat precedent és la del creixement en nombre de sessions d’hospital de dia.

L’any 2010 es van fer 19.432 sessions d’hospital de dia a Althaia i l’any passat 31.382, 11.950 més, el que suposa un increment del 61,5%.

L’hospital de dia és una àrea ambulatòria de l’hospital que permet l’administració d’un tractament o la realització d’una exploració sense que sigui necessari l’ingrés hospitalari.

Althaia disposa de tres hospitals de dia, ubicats a l’edifici de Sant Joan de Déu: l’Hospital de dia mèdic i del malalt fràgil, l’Hospital de dia d’oncologia i hematologia, i l’Hospital de dia de pediatria, als qual ha dedicat esforços els darrers anys per millorar les seves instal·lacions.