Els 767.641 quilòmetres recorreguts pel bus urbà de Manresa l'any passat equival a fer 19 vegades la volta al món. La circumferència de la Terra és de 40.008 quilòmetres, que multiplicats per 19 dona 760.152, així que serien 19 voltes i 7.500 quilòmetres.