La UPC a Manresa coordina el projecte europeu Life Biogasnet per rebaixar fins a un 55% les emissions d'efecte hivernacle de plantes de tractament de residus i depuradores.

El prototip desenvolupat es provarà en un abocador situat a Cadis i en una planta de tractament de residus sòlids urbans d'Atenes.

El projecte Life Biogasnet desenvoluparà una tecnologia per millorar la qualitat del biogàs produït «per al seu aprofitament com a font d'energia alternativa», explica el coordinador del projecte, Xavier Gamisans, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa.

La tecnologia de Life Biogasnet té l'objectiu de reduir la petjada ambiental, el consum de reactius i rebaixar fins a un 55 % les emissions de gas d'efecte hivernacle. A més, permetrà produir matèries primeres secundàries a partir del sulfur d'hidrogen que conté el biogàs, «fet que contribuirà a minimitzar la generació de residus», afegeix Gamisans.

Validar la tecnologia

En el marc del projecte, es desenvoluparà un prototip que s'instal·larà, inicialment, en un abocador situat a Cadis i, posteriorment, en una planta de tractament de residus sòlids urbans d'Atenes, amb diferents fonts de biogàs, amb l'objectiu de validar la tecnologia i el seu funcionament en entorns i condicions diverses.

La solució permetrà tractar dos tipus de contaminants alhora, el sulfur d'hidrogen del biogàs i l'amoni/nitrat, en un únic sistema, i produir un subproducte de valor afegit que podrà ser comercialitzat com a matèria primera.

La tecnologia es podrà aplicar en qualsevol instal·lació que produeixi biogàs i que contingui concentracions de sulfur d'hidrogen superiors a les permeses per a la majoria de tecnologies d'aprofitament energètic de biogàs.

El consorci de Life Biogasnet està coordinat per la Universitat Politècnica de Catalunya, la qual participarà en totes les accions del projecte, supervisant l'operació dels prototips. També en forma part el centre tecnològic Eurecat, que participarà en la supervisió dels prototips i en la caracterització de la biomassa, les rutes d'adaptació i valorització dels subproductes obtinguts, així com en la quantificació.