Un dels canvis que ha comportat la pandèmia als carrers ha estat la decisió d'alguns ajuntaments d'ampliar les voreres ocupant part del calçada perquè els vianants tinguin més espai. És el cas de Manresa. Un dels vials on ho ha fet és al carrer de Sant Josep i a la plaça de Mossèn Vidal, que hi enllaça. Ha suposat moure els contenidors de la plaça al carrer Major.

Veïns d'aquest carrer del Poble Nou s'han queixat que l'Ajuntament hagi desvestit un sant per vestir-ne un altre, tenint en compte que el canvi d'emplaçament dels contenidors ha suposat portar-los a un vial que no té unes voreres precisament amples (fan poc més de metre i mig), de manera que, quan algun incívic no deixa la brossa on toca, de seguida es generen problemes per passar.

Primer, els va col·locar davant per davant dels baixos d'una casa i, com que els seus inquilins es van queixar perquè és un habitatge i quan la gent llençava el vidre al contenidor ho sentien com si el tinguessin dins de casa, els va moure una mica a la mateixa vorera, de tal manera que ara queden davant d'un comerç. Malgrat això, continuen sentit el soroll. Opinen que traslladar els contenidors per pintar ratlles grogues i ampliar voreres i col·locar-los en un vial tan estret contradiu del tot l'objectiu de les ratlles grogues.