L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el director de l'Institut Català del Sòl (INCASÒL), Albert Civit, han signat avui l'escriptura de compravenda de la parcel·la del Parc Tecnològic del Bages on està ubicat l'edifici Impuls.

L'Ajuntament de Manresa fa avui efectiva l'opció de compra del dret de superfície, formalitzat l'any 2010, d'aquesta parcel·la de 1.675m2 de sòl i 3.700m2 de sostre, per un import de 1.030.598 euros + IVA (1.247.023,58 euros).

En aquesta parcel·la hi ha ubicat l'edifici Impuls, que juntament amb el Centre Tecnològic de Manresa (CTM), actual Eurecat, creat per a garantir la col·laboració universitat-empresa per al desenvolupament dels projectes de diferents àmbits, conformen actualment el Parc Tecnològic del Bages

Un projecte que data de 2010

El juny del 2010, l'Ajuntament de Manresa i l'INCASÒL van signar un conveni pel qual el consistori acceptava el dret de superfície sobre el sòl i subsòl d'aquesta parcel·la, propietat de l'INCASÒL. L'acord establia que el termini de vigència del dret de superfície seria de 50 anys, al final dels quals (el 2060) totes les edificacions que s'hi haguessin construït passarien a ser propietat de l'INCASÒL.

L'acord de compravenda signat avui cancel·la el dret de superfície, del qual fins al 2060 quedava pendent fer efectiu el pagament d'uns 1,6 milions d'euros, més l'IVA corresponent.

Cal tenir en compte, a més, que l'Ajuntament de Manresa va construir a la parcel·la l'edifici Impuls, amb un cost total de 3,8 milions d'euros.

Amb l'acord signat avui, l'Ajuntament obté la propietat de la parcel·la per un import total d'1,2 milions, deixarà de pagar el dret de superfície en anualitats fins a l'any 2060 i mantindrà la propietat de l'edifici més enllà d'aquesta data.

Del cost total de la compra, 1.247.023,58 euros, l'Ajuntament pagarà aquest any 2020 un total de 500.000 euros a l'INCASÒL, i abans del 30 de juny del 2021, la quantitat restant (747.023,58 euros).

Desenvolupament del Parc Tecnològic

L'edifici Impuls i el CTM (actual Eurecat), formen actualment el Parc Tecnològic del Bages. S'ha de recordar que els ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages, en el marc del Consorci de l'Agulla, ja han aprovat la modificació del Pla Parcial que ha de permetre desencallar la rest del Parc Tecnològic per tal que s'hi puguin instal·lar altres empreses d'alt valor afegit.