Després que l'equip de govern d'Esquerra i Junts per Manresa anunciés la compra, el grup municipal del PSC va lamentar que s'hagués obviat «la pèrdua de més de 2,4 milions d'euros en subvencions Feder per no haver donat compliment al projecte original de crear-hi un niu d'empreses tecnològiques d'alt valor afegit».

El portaveu socialista, Felip González, va explicar que, un altre cop, li toca a l'oposició «recordar el que no diu l'Ajuntament sobre la llarga i trista història d'aquest edifici». Segons González, «sembla que el govern Aloy tampoc no vol recordar» que l'Ajuntament va decidir rellogar l'edifici a tres empreses que la justícia ordinària ha considerat en repetides sentències que no eren les adients per al compliment dels objectius originaris del projecte subvencionat per Europa.

«No diu res l'Ajuntament sobre aquesta milionada perduda. No deuen haver considerat necessari recordar aquesta part de la història de l'edifici, igual que en el seu moment l'equip de govern de CiU va haver de reconèixer que havia amagat les revocacions de les esmentades subvencions europees que vam haver de descobrir pel nostre compte».

Quan el PSC va denunciar aquelles revocacions, el govern municipal «es va excusar en què la crisi econòmica del 2008 havia fet impossible trobar estadants tecnològics i que, per això, va llogar l'edifici a La Caixa, a Deporvillage i a UVE Solutions per, com a mínim, poder mantenir l'edifici, malgrat que això suposés la pèrdua dels fons Feder».

Autodissolució

El polític socialista també ha fet públic que dimecres, «com a punt final a aquesta trista història, el Consorci del Parc Central que gestionava l'operació va decidir autodissoldre's».

González afegeix que aquest fet «curiosament també ha estat obviat en la informació pública que s'ha donat».

Així que a partir d'ara, «l'Ajuntament es fa càrrec ell sol de l'edifici que acaba de comprar, perquè de fet ja ho feia de facto perquè la resta de socis de l'operació o bé han desaparegut (Caixa de Manresa), o bé estan en concurs de creditors (Projectes Territorials del Bages), o bé han manifestat que no hi volen ser (Cambra de Comerç)».