La situació en què es trobava la Fundació Althaia fins l'any passat era d'un augment sostingut de la demanda que tensionava cada vegada més la institució. Un panorama que ha rebut de ple l'esclat de la crisi sanitària per la pandèmia del coronavirus i que caldrà esperar fins a tenir la memòria d'activitat del 2020 per veure com ha afectat el funcionament global de l'ens assistencial.

El director general de la Fundació Althaia, Manel Jovells, explicava en el seu escrit de valoració de la darrera memòria que l'activitat assistencial «ha anat creixent any rere any i el 2019 no n'ha estat una excepció».

Aquest increment és fruit «de l'augment constant de la demanda i dels objectius d'accessibilitat que volem assolir».

La conseqüència és que es tensionava «cada vegada més» l'organització.

Jovells posava de manifest que «és per això que tots els agents implicats, amb el lideratge imprescindible de l'administració, haurem de treballar conjuntament per tal de donar-hi una resposta adequada i garantir una institució equilibrada i sostenible en el futur».

El director general d'Althaia remarcava el pas endavant «important» en l'àmbit de la docència que s'havia aconseguit fer coincidint amb l'inici del curs acadèmic 2019-2020.

Va ser llavors quan va obrir portes la nova Unitat Docent Territorial de Manresa de la facultat de Medicina de la UVic-UCC a l'espai que ocupaven les antigues urgències de l'Hospital de Sant Joan de Déu i van començar les classes presencials i les pràctiques.