Quan la ciutadania de Manresa va redescobrir el carrer en la desescalada es va trobar un nou espai per a vianants on podien passejar sense por a que hi passessin vehicles. Eren de color groc i, fins i tot, les línies corbes van ser motiu de mofa. Dos mesos després, són pocs els ciutadans que passegen pel nou espai, motiu pel qual les associacions de veïns i comerciants del centre creuen que fa falta una senyalització que indiqui clarament que és una zona reservada a vianants.

Tot i que les entitats veïnals no veuen malament que la ciutadania guanyi espai per caminar en detriment del vehicle privat, consideren que l'Ajuntament ha portat a terme la iniciativa -que també s'ha aplicat en altres ciutats grans de país, com Barcelona- amb massa presses i sense consultar l'opinió dels veïns. Això ha comportat petits problemes, segons alguns representants veïnals, com la supressió de places d'aparcament o el canvi d'emplaçament de contenidors de deixalles.

El regidor d'Urbanisme, David Aaron López, afirma que va ser un projecte que es va aplicar ràpidament perquè calia portar-lo a terme un cop la ciutadania tornés a sortir al carrer després de l'estat d'alarma. «Ens hauria agradat poder disposar de més temps, com en altres projectes, i explicar-lo i haver obert un procés de participació, però estem en unes circumstàncies especials i s'ha d'entendre», explica. En aquest sentit, diu que està obert a escoltar els veïns per si hi cal introduir alguna millora, i està disposat a estudiar la col·locació d'una senyalització més clara de les noves zones de vianants, contigües a les voreres, tal com suggereixen algunes associacions de veïns de Manresa.

El regidor considera que de mica en mica la ciutadania es va fent seu l'espai i que cada cop hi ha més gent que s'hi passeja.

La presidenta de l'Associació de Comerciants del carrer Guimerà, Neus Uró, afirma que la gent passeja habitualment per la vorera, «però quan veuen que algú ho fa sobre les línies grogues, n'hi ha que els imiten». Al Guimerà, les línies grogues també ha comportat el desplaçament d'una zona de càrrega i descàrrega, i la sensació és que les línies s'han pintat amb massa presses i caldria condicionar millor la nova zona de vianants, a part de col·locar-hi se-nyalització més clarificadora. No els importa que les línies, a la diana de mofes a les xarxes socials per ser corbes, però creuen que tot plegat es podria haver fet d'una altra manera. Precisament, el regidor d'Urbanisme contextualitza les bromes sobre les línies grogues en el sentit de l'humor sa que tenen molts ciutadans.

El president de l'Associació de Veïns del Poble Nou, Valentí Ser-ra, es queixa que en alguns casos han canviat d'ubicació contenidors, per poder dur a terme l'ampliació de la zona de vianants, i els han recol·locat davant d'establiments comercials. El president de l'Associació de Veïns de Plaça Catalunya, Ramon Caballol, explica que el carrer Saclosa s'ha pintat «sense sentit». Afirmen que haurien d'escoltar els veïns.