L'oficina que va obrir l'Ajuntament de Manresa al Casal de les Escodines per donar suport a les persones que sol·licitin la nova prestació, creada pel Govern central, d'Ingrés Mínim Vital ja ha fet gestions per a mig miler de persones.

Tenint en compte que continuarà funcionant fins al 15 de setembre, el nombre de sol·licitants atesos podria augmentar encara ostensiblement.

Primer de tot cal dir que l'Ingrés Mínim Vital és una nova prestació de l'Institut Nacional de la Seguretat Social per a persones o famílies que té per objectiu evitar les situacions de pobresa extrema i que oscil·larà entre els 462 i els 1.015 euros mensuals i constarà de 12 pagues, en funció de com sigui la composició de la llar.

Fins al 30 de juliol, l'oficina oberta per l'Ajuntament de Manresa havia rebut 420 sol·licituds de cites prèvies, de les quals 377 van ser ateses i 43 consten com a no presentades.

Fins al 28 d'agost, hi ha 192 cites prèvies més demanades. Es donaran cites prèvies fins al dia 15 de setembre.

Dels 377 procediments iniciats, 161 ja s'han passat completats a l'Institut Nacional de la Seguretat Social. La resta encara estan oberts, pendents d'aportar algun document, ja que la llista de requisits és complexa i inclou nombrosa documentació. Es preveu que progressivament es vagin tancant els procediments.

També cal remarcar la importància de fer-ho correctament per a totes aquelles persones que poden sol·licitar aquesta ajuda, que si ho fan a partir del 16 de setembre no tindran dret a sol·licitar els endarreriments.

Tràmit complex

L'equip de govern d'Esquerra i Junts ha explicat que l'Oficina va començar a funcionar, sempre, amb cita prèvia, el dia 22 de juny passat com a resposta a una reunió celebrada el 18 de juny on el director provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social va informar que s'iniciava el període per sol·licitar l'ajut, que es tractava d'un tràmit complex i encara més tenint present el col·lectiu al qual s'adreçava, que preveien que caldria suport per a la realització de la sol·licitud (ja que es tractava d'un col·lectiu que probablement no disposava de mitjans ni competències en tecnologies de la informació vist que el tràmit únicament es podia fer per internet) i que el Govern central no donaria aquest suport perquè les oficines estarien tancades. Va ser per això que ho van posar en coneixement dels ajuntaments més grans per si volien oferir suport a la ciutadania.

Resposta ràpida municipal

Davant d'aquest panorama, l'Ajuntament va obrir ràpidament un espai al Casal de les Escodines que fan funcionar tres persones informadores i un auxiliar de serveis.

El tràmit que es fa en aquesta oficina és únic en tots els casos, la sol·licitud de l'Ingrés Mínim Vital.

La mitjana de durada de cada atenció és de 45 minuts a 60 minuts, atesa la complexitat del tràmit i de la quantitat d'informació que cal aportar.

A part de la longitud del formulari, un altre inconvenient és que no sempre les persones que s'adrecen a l'oficina porten tota la documentació requerida, pel que cal fer més d'una atenció per persona.