El primer semestre d'enguany ha trencat la tendència a la baixa mantinguda durant tot aquest segle XXI a disminuir l'aigua que es consumeix a les llars de Manresa.

Tal com mostra el gràfic d'aquesta informació, el nombre de litres per habitant i dia que es gasten a les llars de la ciutat no ha parat de disminuir, amb l'excepció, i per molt poc marge, del 2016 quan el consum va ser de 117,09 litres per habitant i dia mentre que l'any anterior era de 116,97.

Es tracta d'una tendència molt marcada que ha fet passar la xifra de gairebé 180 litres d'aigua domèstica per persona i dia l'any 2001 a 111,7 l'any passat.

Una reducció del 38% en aquest segle XXI no és en cap cas anecdòtic, sinó molt significatiu.

Doncs aquesta clara tendència a la baixa s'ha trencat durant els primers sis mesos d'enguany amb una mitjana de consum de 117 litres, que són més de 5 litres que els que s'utilitzaven per habitant i dia de mitjana l'any passat.

Com que la xifra fa referència als primers sis mesos de l'any caldrà veure com queda, finalment, quan es comptabilitzi el total de l'any 2020. Aquesta serà una dada interessant, però el canvi de tendència queda acreditat en espera de saber si la quantitat quedarà més matisada per un retorn a la tendència que s'havia anat imposant durant els anys anteriors a tenir cada cop més cura amb l'aigua o si un nou confinament o el fet que les famílies surtin menys a causa de l'epidèmia encara l'accentua més.

Retrocés fins al 2016

Aigües de Manresa va assegurar ahir que, el primer semestre del 2020, a Manresa s'havia registrat un augment del consum d'aigua domèstic respecte a la mateixa època de l'any 2019, fet que trencava la tendència a la baixa, i molt probablement en resposta al confinament a causa de la covid-19. Durant els primers sis mesos del 2020, el consum domèstic a Manresa va vorejar els 117 litres, i es va tornar a dades similars a les del 2016.

D'altra banda, va informar que les dades de consums domèstics registrats a Manresa durant l'any 2019 indicaven que l'any passat va seguir pel camí de la tendència a la baixa en el consum d'aigua domèstic.

L'any passat, el consum va ser de 111,7 litres per habitant i dia mentre que el 2018 era de 113,27 litres, i el 2017, de 115,02 litres.

Aquesta baixada de consum s'emmarca en la tendència que ha predominat en les dues darreres dècades a la ciutat, i Aigües de Manresa l'explica per diversos factors, entre els quals destaca l'augment de conscienciació en l'ús de l'aigua, així com les campanyes d'estalvi d'aigua que s'hi han portat a terme, o la progressiva eliminació del sistema d'abastament per aforament, les conegudes com a plomes, i la substitució per comptadors domèstics.